ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา - SHHD191612

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
  • ไหว้ขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์, ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตาทาวน์ นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ้าทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน, นมัสการพระหง่าทัตจีพระพุทธรูปเครื่องทรงกษัตริย์, ไหว้ขอพรพระเกศาธาตุวัดบารมีพร้อมรับพระธาตุกลับไปบูชาฟรี!!
  • ตลาดสก๊อต
รหัสสินค้า:
SHHD191612
เดินทางช่วง:
5 ต.ค. 62 - 28 มี.ค. 63 ( 1วัน )
ราคาเริ่มต้น:
SOLD OUT

ช่วงเวลาเดินทาง

วันที่เดินทางผู้ใหญ่ (พักคู่)ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
5 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
11 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
27 ต.ค. 62 - 27 ต.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
2 พ.ย. 62 - 2 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
3 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
16 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
17 พ.ย. 62 - 17 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
22 พ.ย. 62 - 22 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
23 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
30 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
1 ธ.ค. 62 - 1 ธ.ค. 62 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
11 ม.ค. 63 - 11 ม.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
1 ก.พ. 63 - 1 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
2 ก.พ. 63 - 2 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
15 ก.พ. 63 - 15 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
16 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
22 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
23 ก.พ. 63 - 23 ก.พ. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
7 มี.ค. 63 - 7 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
14 มี.ค. 63 - 14 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
15 มี.ค. 63 - 15 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
21 มี.ค. 63 - 21 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
22 มี.ค. 63 - 22 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
27 มี.ค. 63 - 27 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out
28 มี.ค. 63 - 28 มี.ค. 63 3,999 3,999 แสดง - 25
Sold Out

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
ไหว้พระ 5วัด เที่ยวเต็มวันมหัศจรรย์ มิงกลาบา
ราคาเริ่มต้น 3,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน