>

บัตรโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy)

บัตรโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy)


บัตรโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy)
รหัสทัวร์
TKA19101
ราคาเริ่มต้น
1,336 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ร่วมโดยสารรถไฟหัวจักรไอน้ำพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy) และเริ่มต้นการเดินทางอันแสนพิเศษจากสถานี Belgrave สู่สถานี Lakeside หรือสถานี Gembrook
 • หลีกเลี่ยงการต้องต่อคิวซื้อบัตรโดยสารเป็นเวลานานและการันตีที่นั่งของคุณบนรถไฟสายประวัติศาสตร์ขบวนนี้
 • โดยสารรถไฟสายหลักเพียงสายเดียวที่ยังคงให้บริการอยู่จากรถไฟสายทดลองทั้งหมด 4 สาย ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นรถไฟสายทดลองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ชนบทในช่วงต้นคริสต์ทศวรรษ 1900
 • ชมทิวทัศน์อันงดงามในขณะที่คุณเดินทางผ่านป่าเขา, ดงต้นเฟิร์น และไร่นาบนทิวเขาแดนเดนอง (Dandenong Ranges)

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Lakeside ผู้ใหญ่ 1,336
บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Lakeside เด็กอายุ 4-16ปี 834
บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Gembrook ผู้ใหญ่ 1,691
บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Gembrook เด็กอายุ 4-16ปี 990

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรโดยสารไปกลับระหว่างสถานี Belgrave และสถานี Lakeside

 อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ประกันภัย
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • ในแต่ละวันจะมีรถไฟให้บริการ 4 ขบวนเป็นอย่างน้อย ได้แก่ช่วงเวลา 10:30 น., 11:10 น., 12:30 น. และ 14:30 น. (หยุดให้บริการในช่วงคริสต์มาส)
 • ใช้เวลาเดินทางรวมทั้งสิ้น: 3 ชั่วโมง (ใช้เวลา 1 ชั่วโมงที่สถานี Lakeside)
 • สืบเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2018 การอนุญาตให้ผู้โดยสารนั่งด้านของขบวนรถไฟจำเป็นต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว
 • เด็กเล็กอายุ 0-3 ปี (ไม่จองที่นั่ง) โดยสารได้ฟรี
 • เด็กอายุ 0-16 ปี จำเป็นต้องอยู่ภายใต้ความดูแลของผู้ใหญ่ที่เดินทางไปด้วยกัน รถไฟสายพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy) มีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบอายุของผู้โดยสาร
 • เนื่องจากบัตรนี้เป็นที่นิยมมากในฤดูท่องเที่ยว โปรดเลือกเวลาที่คุณต้องการสำรองไว้ในหน้าชำระเงิน ผู้ประกอบการจะจองเวลาสำรองของคุณให้ทันทีถ้าหากเวลาที่คุณเลือกไว้ครั้งแรกเต็ม โปรดตรวจสอบเวาเชอร์ของคุณเพื่อดูเวลาที่แน่นอน
 • ขอแนะนำให้มาถึงที่สำนักงานจำหน่ายบัตรโดยสารก่อนเวลารถไฟออก 45 นาทีเป็นอย่างน้อย
 • บัตรโดยสารแบบไปกลับทุกใบที่ทำการจองผ่านช่องทางออนไลน์จะถือเป็นบัตรโดยสารขากลับแบบอิสระ ซึ่งก็หมายความว่า ในขากลับที่คุณเดินทางไปยังสถานี Belgrave หรือสถานี Lakeside คุณสามารถเลือกเดินทางกลับด้วยรถไฟขบวนใดก็ได้ที่มีการระบุเอาไว้ในตารางเวลาเดินรถ
 • บนขบวนรถสายพัฟฟิ่งบิลลี่ (Puffing Billy) จะไม่มีห้องน้ำให้บริการ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ห้องน้ำได้ตามสถานีหลัก
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ในขบวนรถ, ชานชาลา และทุกบริเวณที่มีหลังคาคลุม
 • ไม่อนุญาตให้นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขึ้นมาบนรถไฟ (ยกเว้นเครื่องดื่มที่อยู่ในตู้เสบียง)
 • สามารถถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลได้ แต่ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพแต่งงานและถ่ายภาพหรือทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ยกเว้นจะมีการขออนุญาตเสียก่อน
 • โปรดตรวจสอบ ตารางเวลา ประจำวันเพื่อดูเวลารถไฟไปกลับหรือการเปลี่ยนแปลงตารางเวลาก่อนออกเดินทาง
 • โปรดนำเสื้อแจ็กเก็ตติดตัวมาด้วย เนื่องจากอากาศอาจหนาวเย็นในช่วงฤดูหนาว
 • โปรดเผื่อเวลาเพื่อเดินทางไปยัง Belgrave หากคุณเดินทางมาด้วยรถขนส่งสาธารณะเพื่อไม่ให้คุณไปไม่ทันเวลาออกเดินทาง
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 259 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน