>

บัตรขึ้นชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมลเบิร์นสตาร์ (เข้าชมโดยใช้บัตร E-Ticket โดยตรง)

บัตรขึ้นชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมลเบิร์นสตาร์ (เข้าชมโดยใช้บัตร E-Ticket โดยตรง)


บัตรขึ้นชิงช้าสวรรค์ชมวิวเมลเบิร์นสตาร์ (เข้าชมโดยใช้บัตร E-Ticket โดยตรง)
รหัสทัวร์
TKA19102
ราคาเริ่มต้น
557 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ขึ้นไปยังความสูง 285 เมตรในเวลาเพียง 38 วินาทีด้วยลิฟต์ที่เร็วที่สุดของซีกโลกใต้
 • สัมผัสกับทัศนียภาพมุมสูง 360 องศาของเมลเบิร์น (Melbourne) ผ่านหน้าต่างกระจกขนาดยักษ์
 • ใช้กล้องโทรทรรศน์ทั้ง 30 ตัวและกล้องส่องทางไกลความละเอียดสูงเพื่อค้นหาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของกรุงเมลเบิร์น
 • เลือกแพ็กเกจ Eureka Skydeck + Edge และทดสอบความกล้าของคุณด้วยการยืนอยู่บนพื้นกระจกเหนือเมือง!
 • ใช้ประโยชน์จาก WiFi และแอปออดิโอไกด์ฟรีสำหรับผู้ที่ใช้ iPhone ที่คุณสามารถดาวน์โหลดได้

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าจุดชมวิวสกายเด็ค ผู้ใหญ่ 557
บัตรเข้าจุดชมวิวสกายเด็ค เด็กอายุ 4-16ปี 434
บัตรเข้าจุดชมวิวสกายเด็ค + The Edge ผู้ใหญ่ 786
บัตรเข้าจุดชมวิวสกายเด็ค + The Edge เด็กอายุ 4-16ปี 575

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าจุดชมวิวสกายเด็ค / บัตรเข้าจุดชมวิวสกายเด็ค + The Edge

 อัตรานี้ไม่รวม

 • บริการรับส่งที่โรงแรม
 • ประกันภัย
 • อาหารหรือเครื่องดื่ม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • บัตรเด็ก: อายุ 4-16 ปี
 • เด็กอายุ 0-3 ปีเข้าชมฟรี
 • จุดชมวิว The Edge รองรับเก้าอี้รถเข็น และเด็กอายุ 0-6 ปีจะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่ที่ทำการซื้อบัตร
 • คุณสามารถสามารถจองการเข้าจุดชมวิว The Edge ได้ ผู้ที่มาก่อนก็จะได้เข้าชมก่อน และผู้เข้าร่วมก็จะได้รับออด และไปเข้าคิว เพื่อเข้าไปชมวิวในบริเวณ The Edge (ระยะเวลาการรอคอยจะขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี)
 • การให้บริการของจุดชมวิว Edge Experience อาจจะถูกระงับในบางโอกาส (จากดุลยพินิจอันถี่ถ้วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ) ดังนี้: การปิดปรับปรุงและซ่อมบำรุงทั้งที่กำหนดและไม่ได้กำหนดไว้ ลมรุนแรง หรือสภาพอากาศที่เลวร้าย
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 239 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน