>

บัตรเข้าชมสวนสัตว์แฟทเทอร์เดล (Featherdale Wildlife Park) ในซิดนี่ย์ (by Golden Dragon Travel)

บัตรเข้าชมสวนสัตว์แฟทเทอร์เดล (Featherdale Wildlife Park) ในซิดนี่ย์ (by Golden Dragon Travel)


บัตรเข้าชมสวนสัตว์แฟทเทอร์เดล (Featherdale Wildlife Park) ในซิดนี่ย์ (by Golden Dragon Travel)
รหัสทัวร์
TKA19103
ราคาเริ่มต้น
742 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เข้าชมสวนสัตว์กึ่งเปิดที่รวบรวมสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียไว้มากที่สุดในโลก ในแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์จริง ๆ
 • พบกับนกพื้นเมือง, สัตว์เลื้อยคลาน, สัตว์ตระกูลมาซูเพียล (สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยใช้กระเป๋าหน้าท้อง) และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ซึ่งแน่นอนว่ารวมไปถึงหมีโคอาล่าที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ
 • เพลิดเพลินกับการเข้าชมสวนสัตว์ ที่เปิดโอกาสให้คุณได้ใกล้ชิดกับสัตว์ป่าตลอดทั้งวัน
 • การเดินทางไปยังสวนสัตว์แฟทเทอร์เดล ได้อย่างง่ายได้โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 45 นาทีจากใจกลางกรุงซิดนี่ย์

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมแบบปกติ ผู้ใหญ่ 742
บัตรเข้าชมแบบปกติ เด็กอายุ 3-15ปี 615

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชมสวนสัตว์แฟทเทอร์เดลแบบครั้งเดียว
 • รับฟังคำบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์แต่ละชนิดฟรี

 อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • บริการรถรับส่งแบบไปกลับ
 • ค่าจอดรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 3-15 ปี
 • เด็กเล็กอายุ 0-2 ปี สามารถเข้าชมฟรี
 • เด็กที่มีอายุ 0-15 ปี ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ทำการชำระเงิน
 • สวนสัตว์รองรับการใช้งานของเก้าอี้รถเข็น และมีห้องน้ำสำหรับบุคคลทุพพลภาพที่หน้าทางเข้าสวนสัตว์
 • ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ภายในบริเวณสวสัตว์
 • ใช้เวลาในสวนสัตว์ประมาณ 2 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการอยู่ต่อสามารถอยู่ต่อได้นานเท่าที่ต้องการจนกระทั่งสวนสัตว์ปิด
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 229 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน