>

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเวอร์ริบี (Werribee Open Range Zoo)

บัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเวอร์ริบี (Werribee Open Range Zoo)


บัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเวอร์ริบี (Werribee Open Range Zoo)
รหัสทัวร์
TKA19104
ราคาเริ่มต้น
883 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • สำรวจสัตว์ป่าไปกับทัวร์ซาฟารีที่ไม่เหมือนใครในออสเตรเลียนี้
 • ทักทายหมีโคอาล่าและจิงโจ้ที่ทุ่งหญ้า Australian Journey
 • เดินทางสู่แอฟริกาในทัวร์รถบัสซาฟารีพร้อมไกด์นำทาง
 • ชมสิงโต ฮิปโป ยีราฟ แรด และสัตว์แอฟริกาอื่น ๆ อย่างใกล้ชิด

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเวอร์ริบี ผู้ใหญ่ 883
บัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเวอร์ริบี เด็กอายุ 4-15ปี 565

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชมสวนสัตว์เปิดเวอร์ริบี 1 วัน
 • รถซาฟารีชมสวนสัตว์

 อัตรานี้ไม่รวม

 • บริการรับส่งจากโรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 หมายเหตุ

 • บัตรเด็ก: อายุ 4-15 ปี
 • เด็กเล็กอายุ 0-3 ปีสามารถเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรี (ไม่รวมกิจกรรมพิเศษ)
 • เด็กอายุ 4-15 ปีสามารถเข้าชมสวนสัตว์ได้ฟรี (ไม่รวมกิจกรรมพิเศษ) เฉพาะในวันหยุดสัปดาห์, วันหยุดโรงเรียนของออสเตรเลีย และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เท่านั้น
 • เด็กอายุ 0-15 ปี ต้องมาพร้อมกับผู้ใหญ่ที่ซื้อบัตรเข้าชม
 • โปรดอย่าให้อาหารสัตว์ด้วยอาหารของมนุษย์
 • เนื่องจากสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ป่า โปรดทำตามคำสั่งของไกด์ทัวร์และพนักงานขับเพื่อหลีกเลี่ยงการได้รับบาดเจ็บ
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 252 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน