>

บัตรเข้าชมจุดชมวิวสกายพอยต์ในเมืองเมืองโกลด์โคสต์ (SkyPoint Observatory Deck)

บัตรเข้าชมจุดชมวิวสกายพอยต์ในเมืองเมืองโกลด์โคสต์ (SkyPoint Observatory Deck)


บัตรเข้าชมจุดชมวิวสกายพอยต์ในเมืองเมืองโกลด์โคสต์ (SkyPoint Observatory Deck)
รหัสทัวร์
TKA19105
ราคาเริ่มต้น
640 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ยืนบนอาคารที่สูงที่สุดในโกลด์โคสต์ที่ความสูง 77 ชั้นหรือ 322 เมตร และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมือง ซึ่งไม่มีที่ไหนเทียบได้
 • ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อไปยังยอดตึกภายในระยะเวลาเพียง 42.7 วินาที
 • ดื่มด่ำไปกับทิวทัศน์ที่คาเฟ่หรือบาร์ภายในจุดชมวิว
 • เพลิดเพลินกับบริการ WiFi ฟรี ให้คุณได้แบ่งปันช่วงเวลาดี ๆ กับเพื่อน ๆ ตลอดเวลา

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมจุดชมวิวสกายพอยต์ 1 วัน (I005/I006) ผู้ใหญ่ 640
บัตรเข้าชมจุดชมวิวสกายพอยต์ 1 วัน (I005/I006) เด็กอายุ 3-13ปี 462

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชมจุดชมวิวสกายพอยต์ 1 วัน

 อัตรานี้ไม่รวม

 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • การเดินทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 3-13 ปี
 • เด็กเล็กอายุ 0-2 ปีสามารถเข้าชมได้ฟรี
 • เด็กและเด็กเล็กต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปตลอดเวลา
 • กิจกรรมนี้สามารถรองรับการใช้งานของเก้าอี้รถเข็นและรถเข็นเด็กได้
 • หลังจากเวลา 20:00 น. ในคืนวันศุกร์และเสาร์ จุดชมวิว SkyPoint จะสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น และจะมีข้อกำหนดในการแต่งกาย โดยผู้เข้าชมต้องสวมเครื่องแต่งกายแบบสุภาพ
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 145 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน