>

บัตรเข้าชมอุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park)

บัตรเข้าชมอุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park)


บัตรเข้าชมอุทยานความร้อนใต้พิภพเฮลส์เกต (Hells Gate Geothermal Park)
รหัสทัวร์
TKA19109
ราคาเริ่มต้น
937 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ชมเนินพุโคลน (Mud Volcano) ที่ยังคงมีพลังอยู่ของนิวซีแลนด์และน้ำตกร้อนที่ใหญ่ที่สุดในซีกโลกใต้
 • เรียนรู้เกี่ยวกับโคลนชนิดต่าง ๆ และสรรพคุณในการรักษาโรคของมัน ก่อนจะลองจุ่มเท้าลงไปในบ่อโคลน
 • ลองฝีมือกับงานแกะสลักแบบเมารี (Maori) และเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในพื้นที่จากไกด์ที่มีประสบการณ์ของคุณ
 • เพลิดเพลินกับบริการรับส่งฟรีที่แสนสะดวกสบายจากโรโตรัว

 แผนที่

ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมอุทยานเฮลส์เกตและทัวร์เดิน ผู้ใหญ่ 937
บัตรเข้าชมอุทยานเฮลส์เกตและทัวร์เดิน เด็กอายุ 5-15ปี 594

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • การเข้าชมอุทยานเฮลส์เกต
 • ทัวร์เดินพร้อมไกด์เป็นเวลา 1.5 ชั่วโมง
 • บ่อโคลนแช่เท้าที่เฮลเกตส์
 • ลองประดิษฐ์งานแกะสลักแบบชนเผ่าเมารีที่บ้านงานฝีมือ (Interactive Carving House)
 • บริการรถชัทเทิลรับส่งฟรีระหว่างพื้นที่ใจกลางเมืองโรโตรัวและอุทยานเฮลส์เกต

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 5-15 ปี
 • เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีเข้าชมฟรี
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 98 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน