>

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อาบูดาบี (Louvre Abu Dhabi)

บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อาบูดาบี (Louvre Abu Dhabi)


บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อาบูดาบี (Louvre Abu Dhabi)
รหัสทัวร์
TKA19087
ราคาเริ่มต้น
524 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • เข้าชมภายในพิพิธภัณฑ์ที่มีโดมเป็นลักษณะรูปรังผึ้งรูปทรงเรขาคณิตอย่างพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อาบูดาบี (Louvre Abu Dhabi)
 • ชื่นชมงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ที่น่าทึ่งที่ถูกยืมมาจากพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ในกรุงปารีส และพิพิธภัณฑ์อื่น ๆ ในประเทศฝรั่งเศส
 • เรียนรู้และเพลิดเพลินกับการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านผลงานศิลปะที่ถูกจัดแสดงให้เชื่อมโยงกับอารยธรรมในอดีตที่ผ่านไปตามกาลเวลา
 • ชื่นชมความสวยงามของเงาจากแสงแดดที่กระทบกับหลังคาโดม

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อาบูดาบี 524

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าเดินทาง
 • ค่าอาหาร

 หมายเหตุ

 • ราคาเด็ก: อายุ 13-22 ปี
 • เด็กอายุ 0-12 ปีสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ฟรี
 • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ อาบูดาบีจะปิดทำการในวันจันทร์
 • ผู้พิการสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์ได้ฟรีแต่ต้องมากับผู้ดูแลที่ชำระเงินอย่างน้อยหนึ่งคน และจะต้องแสดงหนังสือเดินทางที่บริเวณทางเข้า
 • มีรถเข็นเด็กและเก้าอี้รถเข็นให้บริการโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สามารถชำระได้บริเวณทางเข้าโดยตรง
 • คุณครูที่โรงเรียนและคณาจารย์มหาวิทยาลัยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สามารถเข้าชมได้ในราคาเด็ก โดยต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อยืนยันสัญชาติที่ทางเข้า
 • เวลาเข้าชมครั้งสุดท้ายคือ 30 นาทีก่อนเวลาปิดทำการ
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 197 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน