>

บัตร Fast Track เข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal Fast Track Entry Ticket)

บัตร Fast Track เข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal Fast Track Entry Ticket)


บัตร Fast Track เข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal Fast Track Entry Ticket)
รหัสทัวร์
TKA19096
ราคาเริ่มต้น
603 บาท/ท่าน ไฮไลท์

 • ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงความยุ่งยากในการรอคิวที่แสนยาวเพื่อซื้อบัตรเข้าชมทัชมาฮาล (Taj Mahal) และป้อมปราการอัครา (Agra Fort)
 • รับบัตรเข้าชมผ่านทางอีเมลของคุณ เพื่อการเข้าชมที่สะดวกสบายไม่ยุ่งยาก
 • ซื้อแพ็คเกจคอมโบเพื่อเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัคราอย่างสะดวกสบาย
 • เลือกบริการไกด์นำเที่ยวเพื่อสัมผัสประสบการณ์ที่แสนสะดวกและน่าจดจำ
 • เดินทางมาจากเดลี (Delhi) เพื่อมาชมทัชมาฮาลหนึ่งวันใช่หรือไม่? ไม่ต้องกังวลไป เพียงคุณจอง ทัวร์ทัชมาฮาลแบบส่วนตัวจากกรุงเดลี
 • เที่ยวอย่างสบายใจและพิเศษมากขึ้นด้วยการจอง รถไฟด่วนพิเศษจากกรุงเดลี

 แผนที่


* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *
ประเภทบัตร ราคา/บาท สถานะ
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 603
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 853
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 483
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 752
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,121
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 483
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 729
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 876
บัตรเข้าชมทัชมาฮาล (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 413
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับผู้ถือสัญชาติในกลุ่มประเทศ SAARC/ BIMSTEC 853
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 1,168
บัตรคอมโบเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา (พร้อมบัตรเข้าชมสุสาน) + บริการรับส่งไปกลับ + ไกด์ภาษาอังกฤษ (สำหรับกลุ่ม 1-5 คน) 483

* กรุณาทำการเช็คราคากับเราอีกครั้งก่อนทำการจอง ขอบคุณค่ะ *

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

 อัตรานี้รวม

 • บัตรเข้าชม
 • ค่าธรรมเนียม

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

 หมายเหตุ

 • เด็กอายุ 0-14 ปีสามารถเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัคราได้ฟรี
 • เด็กอายุ 15 ปีขึ้นไปจะต้องซื้อบัตรผ่านเข้าชมในราคาเดียวกันกับผู้ใหญ่
 • บัตรเข้าชมทัชมาฮาลและป้อมปราการอัคราจะถูกส่งให้คุณผ่านอีเมลที่คุณระบุไว้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังทำการจอง
 • บัตรเข้าชมทัชมาฮาลมีอายุการใช้งาน 3 ชั่วโมง หากคุณไม่กลับออกมาภายใน 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่เวลาที่ถูกระบุไว้บนบัตร จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยจะชำระเป็นเงินสดสกุลท้องถิ่น
 • คุณต้องแสดงอีเมลที่พิมพ์มาและแสดงที่หน้าประตูทางเข้าพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังใช้งานได้เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าชม
 • บัตรเข้าชมทัชมาฮาลนั้นสามารถใช้เพื่อเข้าชมได้ระหว่างช่วงเวลา 06:00-15:00 น. ในส่วนของการเข้าชมป้อมปราการอัครานั้นสามารถเข้าชมได้ตลอดเวลา จนกว่าจะถึงเวลาปิดทำการ
 • มีไกด์ภาษาอังกฤษนำเที่ยวทัชมาฮาลเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และ 5 ชั่วโมงสำหรับคอมโบทัวร์ (ทัชมาฮาล + ป้อมปราการอัครา)
 • ทัชมาฮาลงดให้เข้าชมทุกวันศุกร์
 • ไม่ต้องรอคิวไม่ว่าจะเป็นที่หน้าทางเข้าหรือภายในทัชมาฮาลและป้อมปราการอัครา
 • แพ็กเกจนี้รวมบัตรเข้าชมสุสาน (ห้องหลัก) ซึ่งอยู่ด้านในทัชมาฮาลแล้ว
 • คุณต้องพิมพ์สำเนาบัตรผ่านประตูพร้อมนำหนังสือเดินทางตัวจริงมายืนยันก่อนเข้าชม
 • โปรดตรงต่อเวลา เนื่องจากบัตรเข้าชมนี้มีอายุการใช้งานเพียง 3 ชั่วโมงจากเวลาที่คุณเลือกเท่านั้น
 • แนะนำให้จองทัวร์พร้อมกับบริการรับส่งและไกด์นำเที่ยวในอัครา เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากและหลงทางในบริเวณทางเข้า-ออก 3 แห่งของทัชมาฮาล และเพื่อความลื่นไหลในการเข้าชมแต่ละจุด
 • ไกด์นำเที่ยวจะคอยให้ข้อมูลเชิงลึกและเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ ของแต่ละสถานที่
 • ประเทศในกลุ่มสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคเอเชียใต้ (SAARC) และประเทศในกลุ่มความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) หมายถึง ผู้ที่ถือสัญชาติและเป็นพลเรือนของประเทศอัฟกานิสถาน, บังกลาเทศ, ภูฏาน, เนปาล, มัลดีฟส์, ปากีสถาน, ศรีลังกา, ไทย และเมียนมาร์
 • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ในที่นี้หมายถึงใครก็ตามที่ไม่ได้ถือสัญชาติหรือเป็นพลเรือนของอินเดียและประเทศในกลุ่ม SAARC/ BIMSTEC
 • ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการจอง ผู้ประกอบการจะส่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเข้าชมอนุสรณ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการยืนยันแล้วมาให้ โปรดพิมพ์บัตรของคุณเพื่อใช้แสดงประกอบกับหนังสือเดินทางเพื่อใช้เข้าสถานที่ โดยคุณจะไม่สามารถใช้เวาเชอร์ ได้ที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตร
 • ราคาที่เเสดงเบื้่องต้น อาจมีการเปลี่ยนเเปลงตามเรทเงินในเเต่ละวัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
จำนวนผู้เข้าชม 280 ครั้ง


บัตรเข้าชมที่คล้ายกัน