ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SAT Marseille (Provence), France - 18.00
2 SUN Genoa (Portofine), Italy 08.00 16.00/18.00
3 MON Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023) 13.00/07.00 20.00/19.00
4 TUE Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023) 09.00 19.00/17.00
5 WED Valletta, Malta 08.00/10.00 17.00/18.00
6 THU At Sea - -
7 FRI Barcelona, Spain 09.00 07.00
8 SAT Marseille (Provence), France 07.00/08.00 -

วันที่ 1

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
Genoa (Portofine), Italy
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
16.00/18.00

ท่าเรือ
Naples (Pompeii), Italy / Civitavecchia(Rome) ,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
13.00/07.00
เวลาเรือออก
20.00/19.00

ท่าเรือ
Messina (Taormina), Italy / Palermo,Italy (Nov,Dec 2023)
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
19.00/17.00

ท่าเรือ
Valletta, Malta
เวลาเรือถึง
08.00/10.00
เวลาเรือออก
17.00/18.00

ท่าเรือ
At Sea
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
Barcelona, Spain
เวลาเรือถึง
09.00
เวลาเรือออก
07.00

ท่าเรือ
Marseille (Provence), France
เวลาเรือถึง
07.00/08.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน