ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ ล่องน่านน้ำสากล


ล่องเรือสำราญ สิงคโปร์ น่านน้ำสากล Super คุ้ม SIN HISESA SIN 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0173
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 66 - 26 เม.ย. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
11,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 FRI Singapore 8PM
2 SAT High Seas
3 SUN Singapore 11AM

วันที่ 1

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
8PM

ท่าเรือ
High Seas
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
Singapore
เวลาเรือถึง
11AM
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 Inside Staterroom 11,500 7,500 - - -
Oceanview Stateroom 13,900 8,500 - - -
Balcony Stateroom 19,500 11,500 - - -
Balcony Deluxe Staterroom 20,900 12,500 - - -

01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Inside Staterroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
7,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
13,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
8,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
19,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
20,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,500
จำนวนผู้เข้าชม 84 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน