ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน

ฮ่องกง ล่องน่านน้ำสากล ฮ่องกง น่านน้ำสากล 1 แถม 1 Resort World One 3 วัน 2 คืน ฟรี กิจกรรม และ อาหารทุกมื้อบนเรือสำราญ


ล่องเรือสำราญ ฮ่องกงน่านน้ำสากล ( 1 แถม 1 ) Resorts World One (Cruise Only) 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
CRU_0174
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 66 - 26 เม.ย. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
11,500 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 FRI ฮ่องกง 21.00
2 SAT ล่องน่านน้ำสากล
3 SUN ฮ่องกง 12.00

วันที่ 1

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
08 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
15 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
22 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
29 มี.ค. 67 - 31 มี.ค. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
05 เม.ย. 67 - 07 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
19 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -
26 เม.ย. 67 - 28 เม.ย. 67 Interior Stateroom 11,500 - - - -
Oceanview Stateroom 14,500 - - - -
Balcony Stateroom 18,500 - - - -
Palace Suite 34,500 - - - -

01 มี.ค. 67 - 03 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
14,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
34,500
จำนวนผู้เข้าชม 91 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน