ล่องเรือสำราญ


รหัสทัวร์
จำนวนวันเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
-
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN ฮ่องกง 15:00
2 MON ล่องน่านน้ำสากล
3 TUE นาตรัง 08.00 18.00
4 WED ดานัง 11.00 21.00
5 THU ล่องน่านน้ำสากล
6 FRI ฮ่องกง 12.00

วันที่ 1

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
15:00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
นาตรัง
เวลาเรือถึง
08.00
เวลาเรือออก
18.00

ท่าเรือ
ดานัง
เวลาเรือถึง
11.00
เวลาเรือออก
21.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
จำนวนผู้เข้าชม 0 ครั้ง