ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน

ล่องเรือสำราญ Genting Dream กับโปรโมชั่นใหม่จองก่อนถูกกว่า พอร์ตคลัง ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ),มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ วลาลัมเปอร์ จอร์จทาวน์,สิงคโปร์


ล่องเรือสำราญ Genting Dream มาเลเซีย ปีนัง สิงคโปร์ 4วัน 3คืน
รหัสทัวร์
CRU_0176
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
09 พ.ย. 66 - 08 เม.ย. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
18,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 MON พอร์ตคลัง 16.00
2 TUE ปีนัง ( จอร์จทาวน์ ) 07.00 16.00
3 WED มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ 12.30 20.00
4 YHU พอร์ตคลัง 10.00

วันที่ 1

ท่าเรือ
พอร์ตคลัง
เวลาเรือถึง
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
ปีนัง ( จอร์จทาวน์ )
เวลาเรือถึง
07.00
เวลาเรือออก
16.00

ท่าเรือ
มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์
เวลาเรือถึง
12.30
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
พอร์ตคลัง
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 Interior Stateroom 18,900 11,500 - - -
Oceanview Stateroom 21,500 12,900 - - -
Balcony Stateroom 33,900 18,900 - - -
11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67 Balcony Stateroom 36,500 20,500 - - -
Interior Stateroom 18,900 11,500 - - -
Oceanview Stateroom 21,500 12,900 - - -
25 มี.ค. 67 - 28 มี.ค. 67 Balcony Stateroom 33,900 18,900 - - -
Balcony Stateroom 36,500 20,500 - - -
Interior Stateroom 18,900 11,500 - - -
08 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 67 Oceanview Stateroom 21,500 12,900 - - -
Balcony Stateroom 33,900 18,900 - - -
Balcony Stateroom 36,500 20,500 - - -

11 มี.ค. 67 - 14 มี.ค. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
18,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
18,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
18,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
11,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
21,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
12,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
33,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
18,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
36,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
20,500
จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน