ล่องเรือสำราญ

ล่องเรือสำราญ 1.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ 1.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong 6วัน 5คืน

ล่องเรือสำราญ เที่ยว Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong ฮ่องกง โอะกินะวะ มิยาโกะจิมะ (SUN) 6 วัน 5 คืน รวมความบันเทิงและอาหารทุกมื้อ


ล่องเรือสำราญ 1.11 Big Sale 1 แถม 1 Resort World 1 Hong Kong Okinawa Miyakojima Island Hong Kong 6วัน 5คืน
รหัสทัวร์
CRU_0178
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
16 พ.ย. 66 - 28 เม.ย. 67
เดินทางโดย

ราคาเริ่มต้น
37,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดและเวลาเดินทางเรือ

# วัน วันที่ ท่าเรือ เวลาเรือถึง เวลาเรือออก
1 SUN 30 ธ.ค. 66 ฮ่องกง - 15.00
2 MON 30 ธ.ค. 66 ล่องน่านน้ำสากล - -
3 TUE 30 ธ.ค. 66 นาฮา 10.00 20.00
4 WED 30 ธ.ค. 66 มิยาโกะจิมะ 10.00 20.00
5 THU 30 ธ.ค. 66 ล่องน่านน้ำสากล - -
6 FRI 30 ธ.ค. 66 ฮ่องกง 12.00 -

วันที่ 1 (30 ธ.ค. 66)

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
15.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
นาฮา
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
มิยาโกะจิมะ
เวลาเรือถึง
10.00
เวลาเรือออก
20.00

ท่าเรือ
ล่องน่านน้ำสากล
เวลาเรือถึง
-
เวลาเรือออก
-

ท่าเรือ
ฮ่องกง
เวลาเรือถึง
12.00
เวลาเรือออก
-
วันเดินทางไป-กลับ ประเภทห้องพัก ราคาผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาผู้ใหญ่
คนที่ 3 และ 4
ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12 ปี
ราคาเด็ก
อายุ 6 เดือน – 2 ขวบ
พักเดี่ยว
31 มี.ค. 67 - 05 เม.ย. 67 Interior Stateroom 37,900 18,900 - - -
Oceanview Stateroom 49,900 24,900 - - -
Balcony Stateroom 62,500 31,500 - - -
Palace Suite 112,500 82,500 - - -
28 เม.ย. 67 - 03 พ.ค. 67 Interior Stateroom 37,900 18,900 - - -
Oceanview Stateroom 49,900 24,900 - - -
Balcony Stateroom 62,500 31,500 - - -
Palace Suite 112,500 82,500 - - -

31 มี.ค. 67 - 05 เม.ย. 67
(ห้องพัก : Interior Stateroom)

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
37,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
18,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
31,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
112,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
82,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
37,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
18,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
49,900
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
24,900

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
62,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
31,500

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
112,500
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
82,500
จำนวนผู้เข้าชม 71 ครั้ง


แพคเกจเรือสำราญที่คล้ายกัน