ค้นหาโปรแกรมทัวร์

บอลติค 21 พีเรียด จาก 4 โปรแกรม

Loading...

ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 8 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD190956
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Finnair
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 50,900 บ.

สแกนดิเนเวีย ฟินแลนด์ สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก

ทัวร์โค๊ด SHHD190106
จัตุรัสเซเนท โบสถ์เทมเปลิโอคิโอ หาวิหารอุสเพนสกี้ ออร์ธอดอกซ อุทยานฟรอกเนอร์
จัตุรัสกุสตาฟ อดอฟท์ เมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา เมืองคาลสตัท พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 8คืน / เริ่มเพียง 65,900 บ.

สแกนดิเนเวีย 9 วัน

ทัวร์โค๊ด SHHD190549
ล่องเรือสาราญ DFDS ล่องเรือชมฟจอร์ด รถไฟสายโรแมนติก
เบอร์เกน บริกเกน ประติมากรรมวิกแลนด์ เรือสาราญ SILJA LINE
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Qatar Airways
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 70,900 บ.

สแกนดิเนเวีย 10 วัน

ทัวร์โค๊ด SHHD190538
เรือสำราญ DFDS-ออสโล นั่งรถไฟสายโรแมนติกฟลอมสบาน่า ยอดเขาฟลอเยน
ล่องเรือชมซอนน์ ฟยอร์ด สต๊อกโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือรบวาซ่า ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 99,900 บ.