ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ภูฏาน 11 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

(BT-PBH5D-B3) HAPPINESS IN BHUTAN 5 DAYS

ทัวร์โค๊ด SHHD190230
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Bhutan Airline
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 54,900 บ.

ภูฏาน ดินแดนแห่งศัทธาในอ้อมกอดขุนเขาหิมาลัย 5 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD191463
ทิมพู สักการะองค์หลวงพ่อสัจจธรรม จุดชมวิวชังเกกัง โดชูลาพาส วัดชิมิลาคัง พูนาคา พูนาคาซอง
พาโรสตรีท (Paro Street)
4 ดาว
เดินทางช่วง
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 56,900 บ.