ค้นหาโปรแกรมทัวร์

กัมพูชา 15 พีเรียด จาก 1 โปรแกรม

Loading...

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ทัวร์โค๊ด SHHD190617
ชมปราสาท นครวัด ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ล่องเรือชมโตนเลสาบ
ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ สินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.