ค้นหาโปรแกรมทัวร์

กัมพูชา 6 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

กัมพูชา นครวัด นครธม เสียมเรียบ

ทัวร์โค๊ด SHHD190617
ชมปราสาท นครวัด ชมความสวยงามของ ปราสาทบายนตร ล่องเรือชมโตนเลสาบ
ชอปปิงสินค้าพื้นเมือง ตลาดซาจ๊ะ สินค้าท้องถิ่นของเมืองเสียมเรียบ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,999 บ.

กัมพูชา พนมเปญ เสียมเรียบ

ทัวร์โค๊ด SHHD190618
ชมปราสาท นครวัด วัดพนม ปราสาทบันทายศรี ล่องเรือชม โตนเลสาบ
ศาลองค์เจ๊ก องค์จอม ชมศูนย์หัตถกรรมทอผ้าไหม ตลาดซาทะไม ตลาดซาจ๊ะ
บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.