ค้นหาโปรแกรมทัวร์

อินเดีย 39 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

มหัศจรรย์..INDIA ชัยปุระ อัครา

ทัวร์โค๊ด SHHD190642
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้น AMBER FORT
ชมทัชมาฮาล 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก CITY PALACE อัคราฟอร์ท Step Well วัดพระพิฆเนศ
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 16,900 บ.

อินเดีย ชัยปุระ อัครา อนุสรณ์รัก ทัชมาฮาล 4 วัน 2 คืน โดยสายการบินแอร์เอเชีย

ทัวร์โค๊ด SHHD191537
นครสีชมพู เมืองชัยปุระ | พระราชวังแห่งสายลม ฮาวา มาฮาล บ่อน้ำจันเบารี | อักราฟอร์ด | Amber fort | ทัชมาฮาล
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air asia
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

มหัศจรรย์...พุทธคยา พาราณสี

ทัวร์โค๊ด SHHD190636
ชมเขาคิชฌกูฏ ชมวัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา
ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา ชมพิธีคงคาอารตี กระทงลอยขอพรแม่น้ำคงคา วัดมหาโพธิ์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

นมัสเต อินเดีย ไหว้พระ เสริมบุญ 4 สังเวชนียสถาน 6 วัน 5 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD191547
เวสาลี - วัดป่ามหาวัน - กุสินารา – มหาปรินิพพานสถูป - มกุฎพันธเจดีย์ เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช - วิหารมายาเทวี - พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา - สถูปเจาคันธี - พิพิธภัณฑ์แห่งเมืองสารนาถ – พุทธคยา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Air asia
6วัน 5คืน / เริ่มเพียง 19,999 บ.

มหัศจรรย์..ทัชมาฮาล บินTG

ทัวร์โค๊ด SHHD190635
พระราชวังสายลม พระราชวังกลางน้ำ นั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง AMBER FORT
พระราชวังหลวง วัดพระพิฆเนศ อัคราฟอร์ท แชนด์ เบารี ประตูเมืองอินเดีย วัดลักษมีนารายัน ชอปปิ้งตลาดจันปาท
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 22,900 บ.

มหัศจรรย์...อินเดีย เนปาล 4 สังเวชนียสถาน

ทัวร์โค๊ด SHHD190740
วัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี ล่องเรือสู่แม่น้ำคงคา เมืองเวสาลี วัดป่ามหาวัน
เมืองลุมพินี (เนปาล) เมืองกุสินารา มกุฏพันธนเจดีย์ เสาอโศก
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
7วัน 6คืน / เริ่มเพียง 24,900 บ.