ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ลาว 67 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200203
ตักบาตรข้าวเหนียว
พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดแสนสุขขาราม, น้ำตกตาดกวางสี, ถ้ำติ่ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.

มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

ทัวร์โค๊ด SHHD200265
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,900 บ.

ทัวร์ลาว หลง..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200055
ทำบุญ-ตักบาตร พระ100รูปไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,
พระราชวังหลวงพระบาง-พระราชวังเก่าแก่, วัดเชียงทอง-วัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบาง, วัดวิชุน-พระธาตุหมากโมเป็นทรงโอคว่ำ, ตลาดมืด-ช๊อปสินค้าพื้นเมืองถนนคนเดินเมืองหลวงพระบาง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Smile Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,888 บ.

มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด SHHD190607
เดินทางช่วง
 Bangkok Airways
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

มหัศจรรย์ ลาว..หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD190606
ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

มหัศจรรย์.....เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง

ทัวร์โค๊ด SHHD190608
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.