ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ลาว 24 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

FD311 สะบายดี..หลวงพระบาง 3วัน2คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200203
ตักบาตรข้าวเหนียว
พระราชวังหลวงพระบาง, พระธาตุพูสี, วัดเชียงทอง, วัดวิชุนราช, วัดแสนสุขขาราม, น้ำตกตาดกวางสี, ถ้ำติ่ง
4 ดาว
เดินทางช่วง
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 9,888 บ.

มหัศจรรย์...ลาว หลวงพระบาง บินประหยัด อยู่สบาย

ทัวร์โค๊ด SHHD200265
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.