ค้นหาโปรแกรมทัวร์

สกอตแลนด์ 8 พีเรียด จาก 2 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ เวลล์ 9วัน 6คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200145
เสาหินสโตนเฮนจ์ ชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, คาร์ดิฟ, เบอตัน ออน เดอะ วอเตอร์, ลิเวอร์พูล, เอดินเบิร์ก, วินเดอร์เมียร์ แมนเชสเตอร์
4 ดาว
เดินทางช่วง
9วัน 6คืน / เริ่มเพียง 49,999 บ.

อังกฤษ สก๊อตแลนด์ เวลส์ 10 วัน 7 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD190537
เท่ียวเกาะองั กฤษครบเมืองสวยเกบ็ เมืองเล็กๆที่น่ารัก สัมผสัเมืองมรดกโลกท่ีมีเอกลกัษณ์แบบองักฤษอย่างแท้จริง
เป็ดย่างโฟร์ซีซ่ัน+กุ้งมังกรรสเลิศ
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
10วัน 7คืน / เริ่มเพียง 92,900 บ.