ค้นหาโปรแกรมทัวร์

สวิตเซอร์แลนด์ 7 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20

ทัวร์โค๊ด SHHD200340
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 44,990 บ.

แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200127
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา]

ทัวร์โค๊ด SHHD191715
นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท, พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา,
บ่อหมีสีน้ำตาล, ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์, ประตูเมืองโบราณ, น้ำพุปีศาจกินเด็ก, หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม, บ้านที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์,ศาลาว่าการเมืองเบิร์น, โบสถ์มุนสเตอร์, อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน, เมืองมองเทรอซ์, ปราสาทชิลยอง, หมู่บ้านทาซ, ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
3 ดาว
เดินทางช่วง
3 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 63
 Singapore Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 53,999 บ.