ค้นหาโปรแกรมทัวร์

สวิตเซอร์แลนด์ 33 พีเรียด จาก 7 โปรแกรม

Loading...

EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 7D4N BY CX JUN-OCT'20

ทัวร์โค๊ด SHHD200340
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Cathay Pacific
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 44,990 บ.

แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200127
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 47,888 บ.

ยุโรปแอลป์ 8วัน เยอรมัน ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์โค๊ด SHHD191797
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา, ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, Designer Outlet Salzburg, โอเบอรามาเกา, โฮเฮนชวานเกา–ปราสาทนอยชวานชไตน์, ฟุสเซ่น, ฮัลสตัดซ์ ซอลส์เบิร์ก, เบิร์ชเทสกาเด้น, ทะเลสาบกษัตริย์
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 52,900 บ.

สวิตเซอร์แลนด์ เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น ซูริค [เลสโก พบรักที่จุงเฟรา]

ทัวร์โค๊ด SHHD191715
นำท่านนั่งรถไฟท้องถิ่น เพื่อเดินทางเข้าสู่ เมืองเซอร์แมท, พิเศษ !! ภัตตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา,
บ่อหมีสีน้ำตาล, ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์, ประตูเมืองโบราณ, น้ำพุปีศาจกินเด็ก, หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม, บ้านที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์,ศาลาว่าการเมืองเบิร์น, โบสถ์มุนสเตอร์, อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน, เมืองมองเทรอซ์, ปราสาทชิลยอง, หมู่บ้านทาซ, ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น, ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Singapore Airlines
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 52,999 บ.

THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด SHHD192259
ยอดเขากลาเซียร์ 3000, ยอดเขาจุงฟราวด์
3 ดาว
เดินทางช่วง
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 55,900 บ.

ZMXP15 ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส [เลสโก สุดที่รักจุงเฟรา]

ทัวร์โค๊ด SHHD192063
นั่งรถไฟไต่เขาชมธารน้ำแข็ง พิชิตยอดเขาจุงเฟรา 1 ในยอดเขาที่สูงที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ตามรอยละคร "ลิขิตรัก" ที่ "ถ้ำน้ำแข็งพันปี" ทดลองใช้บริการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Airways
8วัน 5คืน / เริ่มเพียง 55,999 บ.

THE MATTERHORN REFLECTION สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์โค๊ด SHHD192335
ซูริค – เบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ – โลซานน์ – กลาเซียร์ 3000 – แทซ – เซอร์แมท
4 ดาว
เดินทางช่วง
23 เม.ย. - 29 เม.ย. 63
 Thai Airways
7วัน 4คืน / เริ่มเพียง 59,900 บ.