ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ไต้หวัน 384 พีเรียด จาก 34 โปรแกรม

Loading...

ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD191188
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
วัดพระถังซัมจ๋ัง วัดเหวินหวู่ ไถจง ไทเป เย๋หล่ิว หม่บู้านโบราณจ่ิ่วเฟ่ิน ตึกไทเป 101
ร้านพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ไต้หวัน ราคาดีที่สุด 4 วัน 2คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD191338
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ไต้หวัน เฟิร์ส สเต็ป 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD191343
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อุทยานเหย่หลิว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 2คืน / เริ่มเพียง 11,333 บ.

มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์โค๊ด SHHD190622
ตึกไทเป 101 อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว ย่านซีเหมินติง วัดพระถังซําจั๋ง
ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค วัดเสวียนกวง
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,900 บ.

ไต้หวัน ถูก ถูก 4วัน 3คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD191344
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ศูนย์เครื่องสำอางค์, ตลาดซีเหมินติง, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
4 ดาว
เดินทางช่วง
24 ต.ค. - 27 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,555 บ.

ไต้หวัน ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

ทัวร์โค๊ด SHHD191039
อุทยานเหย่หลิ่ว ตึกไทเป 101 วัดหลงซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา
วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ ชิมชาอู่หลง ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย
4 ดาว
เดินทางช่วง
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,888 บ.

โคโยตี้ กูรู ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ตุลาคม-ธันวาคม 2562

ทัวร์โค๊ด SHHD191307
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, เจ้าแม่กวนอิม, วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101, อุทยานเหย๋หลิ่ว- สถานีรถไฟสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้ง 3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,555 บ.

ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก สละโสดตัวแม่]

ทัวร์โค๊ด SHHD191143
วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินหวู่ วัดเสียไห่เฉิงหวง วัดหลงซาน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ร้านคอสเมติก ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

มหัศจรรย์..ไต้หวัน

ทัวร์โค๊ด SHHD190619
ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา วัดเสวียนกวง วัดเหวินหวู่
อุทยานธรณี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตลาดปลาไทเป
บุฟเฟต์ชาบูชาบู เสี่ยวหลงเปา
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม

ทัวร์โค๊ด SHHD190623
ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถาน วัดพระถังซําจั๋ง วัดเสวียนกวง
วัดเหวินหวู่ นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานเขาอาลีซาน
เดินทางช่วง
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 10 จาก 34 โปรแกรม