ค้นหาโปรแกรมทัวร์

ไทย 4 พีเรียด จาก 3 โปรแกรม

Loading...

อิ่มบุญสุขใจ ไหว้พระภาคกลาง ทำบุญไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1 วัน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์โค๊ด SHHD200325
ทำบุญไหว้พระ 9 วัด-อยุธยา 1 วัน
วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพนัญเชิง, วิหารพระมงคลบพิตร, วัดแม่นางปลื้ม, วัดธรรมิกราช, วัดหน้าพระเมรุ, วัดเชิงท่า, วัดท่าการ้อง, วัดกษัตริยาธิราช, ตลาดน้ำอโยธยา
เดินทางช่วง
 รถตู้
1วัน 0คืน / เริ่มเพียง 1,599 บ.

ตามรอยประวัติศาสตร์ แนบชิดธรรมชาติ สัมผัสวิถีชุมชน ณ โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น สุโขทัย 2 วัน 1 คืน

ทัวร์โค๊ด SHHD200327
โฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น, จุดชมวิวทะเลหมอกห้วยต้นไฮ, อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
เดินทางช่วง
30 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
 รถตู้
2วัน 1คืน / เริ่มเพียง 3,399 บ.

เชียงคาน-เลย-ภูเรือ 3 วัน 2 คืน โดยรถตู้ปรับอากาศ

ทัวร์โค๊ด SHHD200331
วัดเนรมิตวิปัสนา, พระธาตุศรีสองรัก, พิพิธภัณฑ์ผีตาโขน, เชียงคาน, ถนนคนเดิน, แก่งคุดคู้, วัดป่าห้วยลาด, อุทยานภูเรือ, พระพุทธมหาธรรมราชา
เดินทางช่วง
29 พ.ค. - 31 พ.ค. 63
 รถตู้
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 6,900 บ.