ทัวร์อินโดนีเซีย PREMIUMZ BALI 4วัน 3คืน (TG)

ทัวร์อินโดนีเซีย PREMIUMZ BALI 4วัน 3คืน (TG)

เที่ยวอินโดนีเซีย PREMIUMZ BALI 4วัน 3คืน รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE ทำกิจกรรมสุดท้าทาย ถ่ายรูปกับ BALI SWING จุดถ่ายภาพที่สวยงามวิวทะเลสาบทะเลสาบบูยัน ณ Wanagiri Hidden hill ชม วิหารกลางน้ำ วัด อุลันดานู ULAN DANU TEMPLE ตั้งอยู่บริเวณกลางน้ำริมทะเลสาบบราตาน ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู


ทัวร์อินโดนีเซีย PREMIUMZ BALI 4วัน 3คืน (TG)
รหัสทัวร์
ID_TG00001
จำนวนวันเดินทาง
4วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
13 มิ.ย. 67 - 29 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
29,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - DINNER - PELAGA ECO PARK AND STAY AT GLAMPING
 • วันที่

  2

  BALI SWING - WANAGIRI HIDDEN HILL - วัดอุลัน ดานู – ทานาลอท
 • วันที่

  3

  วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ - เทือกเขา KINTAMANI - ATLAS BEACH CLUB
 • วันที่

  4

  สวนพระวิษณุ - ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,499
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,499
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,499
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
31,999
เด็กมีเตียง
31,499
เด็กไม่มีเตียง
30,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,499
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,499
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,499
เด็กไม่มีเตียง
31,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,499
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,499
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,900
เด็กทารก
6,900
Group Size
10 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
13 มิ.ย. 67 - 16 มิ.ย. 67 29,999 29,499 28,999 4,900 6,900 - 10
20 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 30,999 30,499 29,999 4,900 6,900 - 10
27 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 29,999 29,499 28,999 4,900 6,900 - 10
04 ก.ค. 67 - 07 ก.ค. 67 31,999 31,499 30,999 4,900 6,900 - 10
19 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 32,999 32,499 31,999 4,900 6,900 - 10
26 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 32,999 32,499 31,999 4,900 6,900 - 10
09 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 32,999 32,499 31,999 4,900 6,900 - 10
22 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 30,999 30,499 29,999 4,900 6,900 - 10
29 ส.ค. 67 - 01 ก.ย. 67 30,999 30,499 29,999 4,900 6,900 - 10

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน