ทัวร์จีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน สัมผัสจิตวิญญาณนักรบ ย้อนรอยดินแดนแจงกิสข่าน 6วัน 5คืน (TG)

ทัวร์จีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน สัมผัสจิตวิญญาณนักรบ ย้อนรอยดินแดนแจงกิสข่าน 6วัน 5คืน (TG)

เที่ยวจีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน สัมผัสจิตวิญญาณนักรบ ย้อนรอยดินแดนแจงกิสข่าน 6วัน 5คืน เข้าสัมผัสเสียงของความมหัศจรรย์ที่เนินทรายเสี่ยงซานวาน ชมโชว์ประเพณี วัฒนธรรมของชนเผ่าที่น่าตื่นตาตื่นใจ เยี่ยมชมความยิ่งใหญ่ของสุสานเจงกีสข่าน นักรบชาวมองโกลผู้พิชิต


ทัวร์จีน ปักกิ่ง มองโกเลียใน สัมผัสจิตวิญญาณนักรบ ย้อนรอยดินแดนแจงกิสข่าน 6วัน 5คืน (TG)
รหัสทัวร์
CN_TG00134
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
14 มิ.ย. 67 - 16 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – ถนนคนเดินเฉียนเหมิน - เป่ยจิ่งฟาง – สตาบัคส์
 • วันที่

  2

  รถไฟความเร็วสูง – เปาโถว - สุสานเจงกีสข่าน
 • วันที่

  3

  เนินทรายมหัศจรรย์เสี่ยงซานวาน (รวมกระเช้าไป-กลับ) – เล่นสไลด์ทรายที่เนินทรายเสี่ยงซาวาน (ไม่รวมค่าเครื่องเล่น) – โชว์ประเพณีการแต่งงานของชนเผ่าพื้นเมือง - ทุ่งหญ้าซีลามู่เหริน - โชว์รอบกองไฟ
 • วันที่

  4

  ชมโชว์มวยปล้ำ(รวมค่าใช้จ่ายในการชมการขี่ม้า ,โชว์มวยปล้ำของชาวพื้นเมือง )– วัดต้าเจาซือ – ร้านขายสินค้าพื้นเมือง – โฮฮอท
 • วันที่

  5

  พิพิธภัณฑ์มองโกเลีย – สุสานหวังเจาจวิน – พระตำหนักนายพล – วัดห้าเจดีย์
 • วันที่

  6

  นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่ปักกิ่ง – ทุ่งลาเวนเดอร์ – กรุงเทพฯ

14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
59,900
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
พักเดี่ยว
9,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 มิ.ย. 67 - 19 มิ.ย. 67 59,900 - - 9,000 - - 20
12 ก.ค. 67 - 17 ก.ค. 67 59,900 - - 9,000 - - 20
19 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 59,900 - - 9,000 - - 20
09 ส.ค. 67 - 14 ส.ค. 67 59,900 - - 9,000 - - 20
16 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 67 59,900 - - 9,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน