ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน (XJ)

ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน (XJ)

เที่ยวญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน ชมวิวฟูจิ ล่องเรือโจรสลัดฮาโกเน่ ชิมไข่ดำโอวาคุดานิ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 สวนโออิชิปาร์ค ขอพรวัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งจุใจ โกเทมบะ พรีเมียม เอ้าท์เล็ต


ทัวร์ญี่ปุ่น Flower Summer TOKYO FUJI 5วัน 3คืน (XJ)
รหัสทัวร์
JP_XJ00826
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 3คืน
กำหนดการเดินทาง
04 ก.ค. 67 - 30 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Air Asia X
ราคาเริ่มต้น
27,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ล่องเรือโจรสลัดชม ทะเลสาบอาชิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ เอ้าท์เล็ท - พักฟูจิออนเซ็น
 • วันที่

  3

  ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้นที่ 5 - สวนโออิชิปาร์ค - ศึกษาพิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ร้านของฝาก Kawaguchiko Shikido Duty Free - โตเกียว -วัดอาซากุสะ
 • วันที่

  4

  อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน
 • วันที่

  5

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888
เด็กมีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888
เด็กมีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888
เด็กมีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,888
เด็กมีเตียง
30,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,888
เด็กมีเตียง
29,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888
เด็กมีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,888
เด็กมีเตียง
28,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
27,888
เด็กมีเตียง
27,888
พักเดี่ยว
6,500
เด็กทารก
6,000
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 67 27,888 27,888 - 6,500 6,000 - 34
05 ก.ค. 67 - 09 ก.ค. 67 27,888 27,888 - 6,500 6,000 - 34
11 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 28,888 28,888 - 6,500 6,000 - 34
12 ก.ค. 67 - 16 ก.ค. 67 28,888 28,888 - 6,500 6,000 - 34
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 29,888 29,888 - 6,500 6,000 - 34
20 ก.ค. 67 - 24 ก.ค. 67 29,888 29,888 - 6,500 6,000 - 34
21 ก.ค. 67 - 25 ก.ค. 67 28,888 28,888 - 6,500 6,000 - 34
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 30,888 30,888 - 6,500 6,000 - 34
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 67 29,888 29,888 - 6,500 6,000 - 34
28 ก.ค. 67 - 01 ส.ค. 67 29,888 29,888 - 6,500 6,000 - 34
02 ส.ค. 67 - 06 ส.ค. 67 29,888 29,888 - 6,500 6,000 - 34
13 ส.ค. 67 - 17 ส.ค. 67 29,888 29,888 - 6,500 6,000 - 34
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 28,888 28,888 - 6,500 6,000 - 34
16 ส.ค. 67 - 20 ส.ค. 67 28,888 28,888 - 6,500 6,000 - 34
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 27,888 27,888 - 6,500 6,000 - 34
23 ส.ค. 67 - 27 ส.ค. 67 27,888 27,888 - 6,500 6,000 - 34
29 ส.ค. 67 - 02 ก.ย. 67 27,888 27,888 - 6,500 6,000 - 34
30 ส.ค. 67 - 03 ก.ย. 67 27,888 27,888 - 6,500 6,000 - 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 48 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน