ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเคียสีเขียว ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค 7วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเคียสีเขียว ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค 7วัน 5คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเชีย ณ สวนฮิตาจิ ซีไซด์ เที่ยว เมืองอาโอไร เมืองชายหาดทะเลญี่ปุ่นตะวันออก ลิ้มรส ปิ้งย่าง อาหารทะเลสด ณ ตลาดปลาอาโอไร ขอพรสิ่งศักดิ์สิธิ์ ณ ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ พร้อมรับพลังงานบวก ณ เสาโทริแห่งคามิอิโซะ นั่งรถไฟสายโรแมนติก Tadami Line พร้อมถ่ายรูป ณ จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิ


ทัวร์ญี่ปุ่น ชมพุ่มดอกโคเคียสีเขียว ณ ฮิตาจิ ซีไซด์ ปาร์ค 7วัน 5คืน
รหัสทัวร์
TTNJP_XJ00157
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
01 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65
เดินทางโดย
alairasiax.jpg
ราคาเริ่มต้น
49,888 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • วันที่

  2

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - สวนฮิตาจิ ซีไซด์ - ตลาดปลาโออาไร - คาเนฟุคุ เมนไต ปาร์ค - ศาลเจ้าโออาไรอิโซซากิ - เสาโทริแห่งคามิอิโซะ – ชายหาดโออาไร
 • วันที่

  3

  เมืองโออาไร - จังหวัดฟุกุชิมะ - ผาล้านปี โทโนะ เฮทสึริ - หมูบ้านโบราณ โออุจิ จุคุ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก สถานีไอสุ มิยาชิตะ ถึง สถานีไอสุ ยานาอิสึ - วัดเอ็นโซจิ
 • วันที่

  4

  จุดพักรถโอเซะไคโดะ มิชิมะจูกุ - ถ่ายรูป ณ จุดชมวิวสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิที่ 1 – เอโดะ วันเดอร์แลนด์ - เมืองเก่าคาวะโกเอะ – ขอพรความรัก ณ ศาลเจ้าฮิคาวะ
 • วันที่

  5

  จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กระเช้าลอยฟ้าคาจิคาจิ – พิธีชงชาญี่ปุ่น - อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์
 • วันที่

  6

  จุดตรวจ RT-PCR เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล (ราคารวมอยู่ในค่าทัวร์แล้ว) – ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ ณ โอไดบะ - อิออนนาริตะ
 • วันที่

  7

  ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานดอนเมือง - เข้าสู่ มาตรการ การกักตัวแบบ Test & Go

01 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
49,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน

ผู้ใหญ่
56,888 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
ที่นั่งรับได้
30 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ รับได้ สถานะ
01 ต.ค. 65 - 07 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
02 ต.ค. 65 - 08 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
03 ต.ค. 65 - 09 ต.ค. 65 49,888 - - 12,000 - - 30
04 ต.ค. 65 - 10 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
05 ต.ค. 65 - 11 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
06 ต.ค. 65 - 12 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
07 ต.ค. 65 - 13 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
08 ต.ค. 65 - 14 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
09 ต.ค. 65 - 15 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
10 ต.ค. 65 - 16 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
11 ต.ค. 65 - 17 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
12 ต.ค. 65 - 18 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
13 ต.ค. 65 - 19 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
14 ต.ค. 65 - 20 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
15 ต.ค. 65 - 21 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
16 ต.ค. 65 - 22 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
17 ต.ค. 65 - 23 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
18 ต.ค. 65 - 24 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
19 ต.ค. 65 - 25 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
20 ต.ค. 65 - 26 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
21 ต.ค. 65 - 27 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
22 ต.ค. 65 - 28 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30
23 ต.ค. 65 - 29 ต.ค. 65 56,888 - - 12,000 - - 30

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน