ทัวร์ อิตาลี-เกาะคาปรี 9 วัน 6 คืน (QR) เหนือจรดใต้

ทัวร์ อิตาลี-เกาะคาปรี 9 วัน 6 คืน (QR) เหนือจรดใต้

ชมมหาวิหารดูโอโม,ปราสาทสฟอร์เซสโก้,ชมความยิ่งใหญ่ภายนอกของ“โรมัน อารีน่า -ชมความสวยงามของ“พระราชวังดอร์จ”,ชม“โบสถ์ซันตาโคเช่” -ชมจัตุรัสเปียซซ่า เดลคัมโป,ชมเนินเขา TIBURTINE พบว่าทิวทัศน์สวยงาม -เกาะคาปรี โดยเรือ ‘เจ๊ทฟอยด์-เฟอร์รี่’ชมเกาะคาปรีสวรรค์


ทัวร์ อิตาลี-เกาะคาปรี 9 วัน 6 คืน (QR) เหนือจรดใต้
รหัสทัวร์
WCIT_QR00014
จำนวนวันเดินทาง
9วัน 6คืน
กำหนดการเดินทาง
18 มิ.ย. 65 - 03 มิ.ย. 66
เดินทางโดย
alqatarairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
88,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  มิลาน - มหาวิหารดูโอโม - ปราสาทสฟอร์เซสโก้ เวโรน่า - บ้านจูเรียส - เวนิส
 • วันที่

  3

  เกาะเวนิส -จัตุรัสซานมาโค - ฟลอเรนซ์ - ชมเมือง
 • วันที่

  4

  ฟลอเรนซ์- เมืองปิ ซ่า - เซียน่า - เชียนเซียโน เทอร์เม่
 • วันที่

  5

  เชียนเซียโน เทอร์เม่– ทิโวรี่ –เนเปิ้ ลส์ ช้อปปิ้ ง LA REGGIA DESGNER OUTLET
 • วันที่

  6

  เนเปิ้ลส์–เกาะคาปรี –ล่องเรือ บลูกร็อตโต้– RT-PCR-TEST - นาโปลี
 • วันที่

  7

  เนเปิ้ลส์- ปอมเปอี-กรุงโรม นครรัฐวาติกัน - มหาวิหารเซ็นต์ปี เตอร์- บันไดสเปน
 • วันที่

  8

  โรม – โคลอสเซียม - เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่–วิหารแพนธีออน
 • วันที่

  9

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

22 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
88,900 บาท
เด็กมีเตียง
88,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
88,900 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
92,900 บาท
เด็กมีเตียง
92,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
92,900 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
88,900 บาท
เด็กมีเตียง
88,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
88,900 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
89,900 บาท
เด็กมีเตียง
89,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
89,900 บาท
พักเดี่ยว
14,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
22 เม.ย. 66 - 30 เม.ย. 66 88,900 88,900 88,900 14,000 - - 20
29 เม.ย. 66 - 07 พ.ค. 66 92,900 92,900 92,900 14,000 - - 20
20 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 88,900 88,900 88,900 14,000 - - 20
03 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 89,900 89,900 89,900 14,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 103 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน