ทัวร์ นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน เกาะเซนญ่า 11 วัน 8 คืน

ทัวร์ นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน เกาะเซนญ่า 11 วัน 8 คืน

พักในเรือสำราญ DFDS ห้องพักวิวทะเล -กรุงออสโล,อุทยานฟรอกเนอร์,ลานสกีจั๊ม -ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์) -ขึ้นกระเช้า FJELLHEISEN สู่ ยอดเขาสโตรสไตเน่น -ล่องเรือล่าแสงเหนือ,ขับรถสโนว์โมบิล,เกาะเซนญ่า -นัสฟยอร์ด, หมู่บ้านโอเรเนย์,แฮมนอยด์,สโววาร์


ทัวร์ นอร์เวย์ หมู่เกาะโลโฟเทน เกาะเซนญ่า 11 วัน 8 คืน
รหัสทัวร์
WCNO_TG00005
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
25 พ.ย. 65 - 17 มี.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
205,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – โคเปนเฮเกน
 • วันที่

  2

  โคเปนเฮเกน – ชมเมือง – พักในเรือสำราญ DFDS(ห้องวิวทะเล)
 • วันที่

  3

  ออสโล(นอร์เวย์) – ชมเมือง – ทรอมโซ
 • วันที่

  4

  ทรอมโซ – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (นั่งเลื่อนกวางเรนเดียร์)ขึ้นกระเช้า FJELLHEISEN สู่ ยอดเขาสโตรสไตเน่น – ชมเมือง – ล่องเรือล่าแสงเหนือ
 • วันที่

  5

  ทรอมโซ – นอร์ดคอสบอตน์ – ขับรถสโนว์โมบิล – แค้มป์ทาม๊อก ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (นั่งเลื่อนสุนัขฮัสกี้) – เกาะเซนญ่า – ชมแสงเหนือ
 • วันที่

  6

  เกาะเซนญ่า – ตุงเกนเนสส์เซท – เบิร์กโบทน์ – ฮาร์สตัดท์
 • วันที่

  7

  ฮาร์สตัท – หมู่เกาะโลโฟเทน – เฮนนิงสวาร์ เมจิก ไอซ์บาร์ – สโววาร์
 • วันที่

  8

  สโววาร์ – ชมหมู่เกาะโลโฟเทน – นัสฟยอร์ด – หมู่บ้านโอ เรเนย์ – แฮมนอยด์ – สโววาร์
 • วันที่

  9

  สโลเวอร์– นาร์วิค– ออสโล – ช้อปปิ้งย่าน ถนนคาร์ล โจฮัน
 • วันที่

  10

  ออสโล – โคเปนเฮเกน – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  11

  กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

24 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
39,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
219,900 บาท
เด็กมีเตียง
219,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
219,900 บาท
พักเดี่ยว
39,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
205,900 บาท
เด็กมีเตียง
205,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
205,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
205,900 บาท
เด็กมีเตียง
205,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
205,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
205,900 บาท
เด็กมีเตียง
205,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
205,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
205,900 บาท
เด็กมีเตียง
205,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
205,900 บาท
พักเดี่ยว
37,900 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 ธ.ค. 65 - 02 ม.ค. 66 219,900 219,900 219,900 39,900 - - 20
29 ธ.ค. 65 - 09 ม.ค. 66 219,900 219,900 219,900 39,900 - - 20
23 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 205,900 205,900 205,900 37,900 - - 20
10 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 205,900 205,900 205,900 37,900 - - 20
03 มี.ค. 66 - 12 มี.ค. 66 205,900 205,900 205,900 37,900 - - 20
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 205,900 205,900 205,900 37,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 95 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน