ทัวร์มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท พักเกอร์ 1 คืน 5วัน 3คืน

ทัวร์มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท พักเกอร์ 1 คืน 5วัน 3คืน

ตะลุยความหนาว เยือนดินแดน "เจงกิสข่าน" พักเกอร์ หรือ กระโจม 1 คืน รวมค่านั่งสุนัขลากเลื่อน ขี่ม้าแคระแล้ว


ทัวร์มองโกเลีย อูลานบาตอร์ สกีรีสอร์ท พักเกอร์ 1 คืน 5วัน 3คืน
รหัสทัวร์
ZGMN_OM00001
จำนวนวันเดินทาง
5วัน3คืน
กำหนดการเดินทาง
03 ธ.ค. 65 - 18 มี.ค. 66
เดินทางโดย
almongolianairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
39,990 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอูลานบาตอร์
 • วันที่

  2

  สนามบินอูลานบาตอร์ – กรุงอูลานบาตอร์ – วัดกันดันเทชีชินเล็น – อนุสาวรีย์สามข่าน – จตุรัสซุคบาทาร์– พิพิธภัณฑ์ พระราชวังฤดูหนาว – อิสระซ้อปปิ้งตลาดท้องถิ่น
 • วันที่

  3

  อนุสรณ์สถานแห่งการต่อสู้ไซซาน – อุทยานแห่งชาติโกรขิ-เตเรลจ์พาร์ค – ทดลองขี่ม้าทากิ(ม้าแคระ) – สุนัขลากเลื่อน
 • วันที่

  4

  อนุสาวรีย์เจงกิสข่าน – สกีรีสอร์ท
 • วันที่

  5

  ร้านค้าปลอดภาษี– สนามบินอูลานบาตอร์– สนามบินสุวรรณภูมิ

31 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
47,990 บาท
เด็กมีเตียง
47,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
46,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,990 บาท
เด็กมีเตียง
39,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
39,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,990 บาท
เด็กมีเตียง
41,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,990 บาท
เด็กมีเตียง
41,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,990 บาท
เด็กมีเตียง
41,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,990 บาท
เด็กมีเตียง
41,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,990 บาท
เด็กมีเตียง
43,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
42,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
41,990 บาท
เด็กมีเตียง
41,990 บาท
เด็กไม่มีเตียง
40,990 บาท
พักเดี่ยว
9,000 บาท
เด็กทารก
10,000 บาท
จอยแลนด์
20,000 บาท
Group Size
21 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 ธ.ค. 65 - 04 ม.ค. 66 47,990 47,990 46,990 9,000 10,000 20,000 21
14 ม.ค. 66 - 18 ม.ค. 66 39,990 39,990 39,990 9,000 10,000 20,000 21
21 ม.ค. 66 - 25 ม.ค. 66 41,990 41,990 40,990 9,000 10,000 20,000 21
28 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 41,990 41,990 40,990 9,000 10,000 20,000 21
11 ก.พ. 66 - 15 ก.พ. 66 41,990 41,990 40,990 9,000 10,000 20,000 21
25 ก.พ. 66 - 01 มี.ค. 66 41,990 41,990 40,990 9,000 10,000 20,000 20
04 มี.ค. 66 - 08 มี.ค. 66 43,990 43,990 42,990 9,000 10,000 20,000 21
18 มี.ค. 66 - 22 มี.ค. 66 41,990 41,990 40,990 9,000 10,000 20,000 21

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 129 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน