ทัวร์กรีซ พักบนเกาะซานโตรินี่ 10 วัน 7 คืน

ทัวร์กรีซ พักบนเกาะซานโตรินี่ 10 วัน 7 คืน

บินภายในประเทศหนึ่งเที่ยวบิน..เที่ยวแบบสบาย -พักบนเกาะมิโคนอสและซานโตรินี่ -นั่งเรือเฟอร์รี่ชมวิวท้องทะเลที่สวยงาม -ล่องเรือซานโตรินี่พร้อมชมภูเขาไฟ -ฉลองปีใหม่บนเกาะซานโตรินี่ -เทสซาโลนิกี,คาลัมบากา,แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา) -เดลฟี่,ชม Rocks In The Air,วิหาร Holy Monastery of Great Meteoron -วิหาร Monaster of Varlaam,เข้าชมวิหารอะพอลโล่,อะราโชวา -คลองคอรินทร์,เอเธนส์,ชมคอคอดคอรินท์,วิหารพาเธนอน -ท่านช้อปปิ้งย่านซินตักม่า (Syntagma)หรือจัตุรัสรัฐสภาท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของตัวอาคารและวิวจากบริเวณนี้ รวมถึงการเปลี่ยนเวรของทหาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว -รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร มื้อพิเศษพร้อมชมความงดงามของอะโครโปลิส (Acropolis) ยามค่ำคืน ซึ่งด้านบนวิหารพาเธนอนจะเปิดสปอร์ตไลท์สวยงามป็นอย่างยิ่ง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ MIXED GRILLED SEAFOOD (ล๊อบสเตอร์ หมึกคารามารี หอย ปลา) เสิร์ฟพร้อมไวน์ขาวรสชาติดีเลิศ


ทัวร์กรีซ พักบนเกาะซานโตรินี่ 10 วัน 7 คืน
รหัสทัวร์
WCGR_TK00004
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ย. 65 - 17 มี.ค. 66
เดินทางโดย
alturkishairlines.jpg
ราคาเริ่มต้น
119,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ –อสิตันบูล
 • วันที่

  2

  อิสตันบูล– เทสซาโลนิกี– ชมเมือง – คาลัมบากา
 • วันที่

  3

  คาลัมบากา–แมทธีโอร่า (มหาวิหารบนยอดเขา) – เดลฟี
 • วันที่

  4

  เดลฟี่ – เข้าชมวิหารอะพอลโล่–อะราโชวา– คลองคอรินทร์ เอเธนส์– ทานอาหารค ่าพร้อมชมวิวอะโครโปลิสยามค ่าคืน
 • วันที่

  5

  เอเธนส์–อะโครโพลิส –แหลมซูเน ี่ยน –วิหารเทพโปเซดอน
 • วันที่

  6

  เอเธนส์ – เอเธนส์ – เรือเฟอร์รี่ สู่เกาะซานโตรินี่ พักสองคืน – หมู่บ้านเอีย – ชมเมืองเก่า – ฉลองปีใหม่บนเกาะซานโตรินี่
 • วันที่

  7

  เกาะซานโตรินี่ – นั่งกระเช้าฟิร่า – ล่องเรือชมภูเขาไฟ
 • วันที่

  8

  ซานโตรินี่ – บินไฟล์ภายในสู่กรุงเอเธนส์ – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท
 • วันที่

  9

  เอเธนส์ – ชมเมือง – ซินตักม่า – พลักกา – สนามบินเอเธนส
 • วันที่

  10

  โดฮา –กรุงเทพฯ

29 ธ.ค. 65 - 07 ม.ค. 66

ผู้ใหญ่
125,900 บาท
เด็กมีเตียง
125,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
120,900 บาท
พักเดี่ยว
35,900 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,900 บาท
เด็กมีเตียง
119,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
115,900 บาท
พักเดี่ยว
25,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,900 บาท
เด็กมีเตียง
119,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
115,900 บาท
พักเดี่ยว
25,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,900 บาท
เด็กมีเตียง
119,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
115,900 บาท
พักเดี่ยว
25,000 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
119,900 บาท
เด็กมีเตียง
119,900 บาท
เด็กไม่มีเตียง
115,900 บาท
พักเดี่ยว
25,000 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
29 ธ.ค. 65 - 07 ม.ค. 66 125,900 125,900 120,900 35,900 - - 20
23 ม.ค. 66 - 01 ก.พ. 66 119,900 119,900 115,900 25,000 - - 20
10 ก.พ. 66 - 19 ก.พ. 66 119,900 119,900 115,900 25,000 - - 20
10 มี.ค. 66 - 19 มี.ค. 66 119,900 119,900 115,900 25,000 - - 20
17 มี.ค. 66 - 26 มี.ค. 66 119,900 119,900 115,900 25,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 127 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน