ทัวร์เยอรมนี CHARMING EAST EUROPE 3 COUNTRIES

ทัวร์เยอรมนี CHARMING EAST EUROPE 3 COUNTRIES

ทัวร์เยอรมนี CHARMING EAST EUROPE 3 COUNTRIES มิวนิค-ซาลสเบิร์ก-สวนมิราเบล- อนุเสาวรีย์โมสาร์ต-ฮอลล์สตัท ทะเลสาบซี สตราซ-ลินซ์-กรุงเวียนนา-พระราชว ังเชรินน์บรุนน์ จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า-มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นส์


ทัวร์เยอรมนี CHARMING EAST EUROPE 3 COUNTRIES
รหัสทัวร์
VTGDE_WY00019
จำนวนวันเดินทาง
7วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
24 มี.ค. 66 - 21 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
65,995 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน) - มิวนิค (เยอรมัน)
 • วันที่

  2

  มิวนิค- ซาล์สเบิร์ก (ออสเตรีย)-สวนมิราเบล-ฮอลล์สตัท-ลินซ์
 • วันที่

  3

  ลินซ์-กรุงเวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุนน์-จัตุรัสมาเรียเทเรซ่า-มหาวิหารเซ้นต์สตีเฟ่น-เวียนนา
 • วันที่

  4

  เวียนนา-กรุงปราก(สาธารณรัฐเช็ก)-หมู่ปราสาทแห่งกรุงปราก-โบสถ์เซ้นต์วิตัส-สะพานชาร์ลส
 • วันที่

  5

  กรุงปราก-คาร์โลวีวารี-อิงกอลสตัดท์ (เยอรมัน)-มิวนิค
 • วันที่

  6

  มิวนิค-โชว์รูมBMW-จัตุรัสมาเรียน-สนามบินมิวนิค
 • วันที่

  7

  กรุงมัสกัต (โอมาน) - กรุงเทพฯ

24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66

ผู้ใหญ่
65,995 บาท
เด็กมีเตียง
65,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
61,995 บาท
พักเดี่ยว
11,300 บาท
จอยแลนด์
38,000 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
68,995 บาท
เด็กมีเตียง
68,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
64,995 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
จอยแลนด์
40,800 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
69,995 บาท
เด็กมีเตียง
69,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
67,995 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
จอยแลนด์
39,800 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,995 บาท
เด็กมีเตียง
67,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
63,995 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
จอยแลนด์
39,800 บาท
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
67,995 บาท
เด็กมีเตียง
67,995 บาท
เด็กไม่มีเตียง
63,995 บาท
พักเดี่ยว
12,000 บาท
จอยแลนด์
39,800 บาท
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
24 มี.ค. 66 - 30 มี.ค. 66 65,995 65,995 61,995 11,300 - 38,000 25
09 เม.ย. 66 - 15 เม.ย. 66 68,995 68,995 64,995 12,000 - 40,800 25
14 เม.ย. 66 - 20 เม.ย. 66 69,995 69,995 67,995 12,000 - 39,800 25
07 พ.ค. 66 - 13 พ.ค. 66 67,995 67,995 63,995 12,000 - 39,800 25
21 พ.ค. 66 - 27 พ.ค. 66 67,995 67,995 63,995 12,000 - 39,800 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 66 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน