ทัวร์ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว 3วัน 2คืน

ทัวร์ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว 3วัน 2คืน ขึ้นกระเช้านองปิง - สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธ์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียง - วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต


ทัวร์ฮ่องกง เอ็นเตอร์เทน กระเช้านองปิง รีพัลส์เบย์ แชกงหมิว 3วัน 2คืน
รหัสทัวร์
SNHK_TG00003
จำนวนวันเดินทาง
3วัน 2คืน
กำหนดการเดินทาง
31 มี.ค. 66 - 28 ต.ค. 66
เดินทางโดย
althaiairways.jpg
ราคาเริ่มต้น
17,977 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานฮ่องกง - ขึ้นกระเช้านองปิง - สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน - หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง - ถ่ายรูปคู่เสาศักดิ์สิทธ์ - ถนนซุปเปอร์สตาร์ - ชมโชว์แสงสีเสียง THE SYMPHONY OF LIGHT
 • วันที่

  2

  ฟรีเดย์อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย * แนะนำฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ - ช้อปปิ้งถนนนาธาน - เลดี้มาร์เก็ต*
 • วันที่

  3

  วิคตอเรียพีค - รีพัลส์เบย์ ข้ามสะพานต่ออายุ - วัดแชกงหมิว - ศูนย์เครื่องประดับเสริมบารมีหยก จิวเวอร์รี่ - ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย - ซิตี้เกท เอาท์เล็ต - ท่าอากาศยานฮ่องกง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
9 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
17,977 บาท
เด็กมีเตียง
17,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
16,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
18,977 บาท
เด็กมีเตียง
18,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
17,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
19,977 บาท
เด็กมีเตียง
19,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
18,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
20,977 บาท
เด็กมีเตียง
20,977 บาท
เด็กไม่มีเตียง
19,477 บาท
พักเดี่ยว
3,977 บาท
เด็กทารก
3,977 บาท
จอยแลนด์
13,977 บาท
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 มี.ค. 66 - 02 เม.ย. 66 18,977 18,977 18,477 3,977 3,977 13,977 9
07 เม.ย. 66 - 09 เม.ย. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
22 เม.ย. 66 - 24 เม.ย. 66 17,977 17,977 16,477 3,977 3,977 13,977 20
29 เม.ย. 66 - 01 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
30 เม.ย. 66 - 02 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
01 พ.ค. 66 - 03 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
02 พ.ค. 66 - 04 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
03 พ.ค. 66 - 05 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
04 พ.ค. 66 - 06 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
05 พ.ค. 66 - 07 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
12 พ.ค. 66 - 14 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
19 พ.ค. 66 - 21 พ.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
26 พ.ค. 66 - 28 พ.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
29 พ.ค. 66 - 31 พ.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
05 มิ.ย. 66 - 07 มิ.ย. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
09 มิ.ย. 66 - 11 มิ.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
16 มิ.ย. 66 - 18 มิ.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
23 มิ.ย. 66 - 25 มิ.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
26 มิ.ย. 66 - 28 มิ.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
30 มิ.ย. 66 - 02 ก.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
07 ก.ค. 66 - 09 ก.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
14 ก.ค. 66 - 16 ก.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
21 ก.ค. 66 - 23 ก.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
24 ก.ค. 66 - 26 ก.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
29 ก.ค. 66 - 31 ก.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
31 ก.ค. 66 - 02 ส.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
04 ส.ค. 66 - 06 ส.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
11 ส.ค. 66 - 13 ส.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
12 ส.ค. 66 - 14 ส.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
14 ส.ค. 66 - 16 ส.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
18 ส.ค. 66 - 20 ส.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
25 ส.ค. 66 - 27 ส.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
28 ส.ค. 66 - 30 ส.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
01 ก.ย. 66 - 03 ก.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
08 ก.ย. 66 - 10 ก.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
15 ก.ย. 66 - 17 ก.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
22 ก.ย. 66 - 24 ก.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
25 ก.ย. 66 - 27 ก.ย. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
29 ก.ย. 66 - 01 ต.ค. 66 18,977 18,977 17,477 3,977 3,977 13,977 20
06 ต.ค. 66 - 08 ต.ค. 66 19,977 19,977 18,477 3,977 3,977 13,977 20
13 ต.ค. 66 - 15 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
20 ต.ค. 66 - 22 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
21 ต.ค. 66 - 23 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
23 ต.ค. 66 - 25 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
24 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
25 ต.ค. 66 - 27 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
26 ต.ค. 66 - 28 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
27 ต.ค. 66 - 29 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20
28 ต.ค. 66 - 30 ต.ค. 66 20,977 20,977 19,477 3,977 3,977 13,977 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 51 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน