ทัวร์เยอรมนี DOLOMITES AND CINQUE TERRE เยอรมนี – ออสเตรีย - อิตาลี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมนี DOLOMITES AND CINQUE TERRE เยอรมนี – ออสเตรีย - อิตาลี 8 วัน 5 คืน

ทัวร์เยอรมนี DOLOMITES AND CINQUE TERRE เยอรมนี – ออสเตรีย - อิตาลี 8 วัน 5 คืน มัสกัต – แฟรงก์เฟิร์ต - มิวนิค - เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก - ทะเลสาบเบรียส – Tre Cime di Lavaredo – ออร์ทิเซ่ - แอลป์ ดิ ซุสเซ่ – โบลซาโน - เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวโรน่า - ชิงเกว แตร์เร - ลา สเปเซีย - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่


ทัวร์เยอรมนี DOLOMITES AND CINQUE TERRE เยอรมนี – ออสเตรีย - อิตาลี 8 วัน 5 คืน
รหัสทัวร์
GODE_WY00038
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
04 มี.ค. 66 - 29 พ.ค. 66
เดินทางโดย
alomanair.jpg
ราคาเริ่มต้น
73,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ - มัสกัต
 • วันที่

  2

  มัสกัต – แฟรงก์เฟิร์ต– มิวนิค
 • วันที่

  3

  มิวนิค – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ - อินส์บรูก
 • วันที่

  4

  อินส์บรูก –ทะเลสาบเบรียส – Tre Cime di Lavaredo – ออร์ทิเซ่ - แอลป์ ดิ ซุสเซ่ – โบลซาโน
 • วันที่

  5

  โบลซาโน – เกาะเวนิส – จัตุรัสซานมาร์โค - เวโรน่า
 • วันที่

  6

  เวโรน่า - ชิงเกว แตร์เร - ลา สเปเซีย
 • วันที่

  7

  ลา สเปเซีย – OUTLET - มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ - สนามบิน
 • วันที่

  8

  มัสกัต - กรุงเทพฯ

10 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66

ผู้ใหญ่
73,900 บาท
เด็กมีเตียง
73,900 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,900 บาท
เด็กมีเตียง
73,900 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,900 บาท
เด็กมีเตียง
73,900 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท
Group Size
31 ท่าน

ผู้ใหญ่
73,900 บาท
เด็กมีเตียง
73,900 บาท
พักเดี่ยว
10,900 บาท
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
10 เม.ย. 66 - 17 เม.ย. 66 73,900 73,900 - 10,900 - - 31
29 เม.ย. 66 - 06 พ.ค. 66 73,900 73,900 - 10,900 - - 31
01 พ.ค. 66 - 08 พ.ค. 66 73,900 73,900 - 10,900 - - 31
29 พ.ค. 66 - 05 มิ.ย. 66 73,900 73,900 - 10,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 33 ครั้ง


 โปรแกรมทัวร์ที่คล้ายกัน