ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย(EY)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย(EY)

ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย(EY) มิวนิค * ฟุสเซ่น * ฮัลสตัทท์ * เชสกี้ คลุมลอฟ กรุงปร๊าก * กรุงบูดาเปสต์ * กรุงเวียนนา


ทัวร์ยุโรปตะวันออก 8 วัน เยอรมนี เชค สโลวาเกีย ฮังการี ออสเตรีย(EY)
รหัสทัวร์
EU_EY00012
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 5คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.ย. 66 - 04 ธ.ค. 66
เดินทางโดย
Etihad Airways
ราคาเริ่มต้น
59,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – อาบูดาบี
 • วันที่

  2

  อาบูดาบี – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - โรเซนไฮม์
 • วันที่

  3

  โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ – เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช
 • วันที่

  4

  เชสกี้บูโดโจวิช – กรุงปร๊าก – สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - บราติสลาวา
 • วันที่

  5

  บราติสลาวา – กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป - คาสเซิ่ลฮิลล์ – ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น
 • วันที่

  6

  บูดาเปสต์ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน – สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์
 • วันที่

  7

  เวียนนา – เดินทางกลับ
 • วันที่

  8

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

14 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66

ผู้ใหญ่
58,900
เด็กมีเตียง
58,900
เด็กไม่มีเตียง
58,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,900
เด็กมีเตียง
63,900
เด็กไม่มีเตียง
63,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
เด็กมีเตียง
59,900
เด็กไม่มีเตียง
59,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,900
เด็กมีเตียง
63,900
เด็กไม่มีเตียง
63,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
63,900
เด็กมีเตียง
63,900
เด็กไม่มีเตียง
63,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,900
เด็กมีเตียง
59,900
เด็กไม่มีเตียง
59,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
68,900
เด็กมีเตียง
68,900
เด็กไม่มีเตียง
68,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
68,900
เด็กมีเตียง
68,900
เด็กไม่มีเตียง
68,900
พักเดี่ยว
14,000
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ก.ย. 66 - 21 ก.ย. 66 58,900 58,900 58,900 14,000 - - 20
21 ก.ย. 66 - 28 ก.ย. 66 63,900 63,900 63,900 14,000 - - 20
12 ต.ค. 66 - 19 ต.ค. 66 59,900 59,900 59,900 14,000 - - 20
19 ต.ค. 66 - 26 ต.ค. 66 63,900 63,900 63,900 14,000 - - 20
02 พ.ย. 66 - 09 พ.ย. 66 63,900 63,900 63,900 14,000 - - 20
14 พ.ย. 66 - 21 พ.ย. 66 59,900 59,900 59,900 14,000 - - 20
02 ธ.ค. 66 - 09 ธ.ค. 66 68,900 68,900 68,900 14,000 - - 20
04 ธ.ค. 66 - 11 ธ.ค. 66 68,900 68,900 68,900 14,000 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 12 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน