ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน

เที่ยวญี่ปุ่น บินตรงเชียงใหม่ เกียวโต โอซาก้า นารา ทาคายาม่า ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เจเปน USJ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ชมกวางเมืองนารา เที่ยวเกียวโต วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ชินไซบาชิ ศาลเจ้าฟูชิอินาริ เทศกาลไฟและดอกไม้ ซาโตะ


ทัวร์ญี่ปุ่น PRO KYOTO OSAKA NARA SHIRAKAWAGO 6วัน 4คืน
รหัสทัวร์
JP_VZ00067
จำนวนวันเดินทาง
6วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
05 ธ.ค. 66 - 19 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Vietjet Air
ราคาเริ่มต้น
32,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินเชียงใหม่
 • วันที่

  2

  สนามบินคันไซ-นารา-วัดโทไคจิ-เมืองนาโกย่า-เทศการประดับไฟและดอกไม้นานาชนิด NABANA NO SATO
 • วันที่

  3

  ลานสกี หรือ ตลาดเช้าทาคายาม่า -ย่านเมืองเก่าซันมาจิซูจิ-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ -ย่านช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่

  4

  เกียวโต - ศาลเจ้าแฮอัน พิ(ธีชงชาแบบญี่ปุ่น-ศาลเจ้าฟูจิชมิอินาริ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า(ชมด้านนอก)-ช้อปปิ้ง ชินไชบาชิ โดทงโบริ
 • วันที่

  5

  อิสระช้อปปิ้ง หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม USJ
 • วันที่

  6

  สนามบินคันไซ-สนามบินเชียงใหม่

05 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
43,999
เด็กมีเตียง
43,999
เด็กไม่มีเตียง
43,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
37,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
44,999
เด็กมีเตียง
44,999
เด็กไม่มีเตียง
44,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
38,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
32,999
เด็กมีเตียง
32,999
เด็กไม่มีเตียง
32,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
26,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999
เด็กมีเตียง
39,999
เด็กไม่มีเตียง
39,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
33,999
Group Size
34 ท่าน

ผู้ใหญ่
39,999
เด็กมีเตียง
39,999
เด็กไม่มีเตียง
39,999
พักเดี่ยว
6,900
เด็กทารก
10,000
จอยแลนด์
33,999
Group Size
34 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
05 ธ.ค. 66 - 10 ธ.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
19 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
26 ธ.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 43,999 43,999 43,999 6,900 10,000 37,999 34
02 ม.ค. 67 - 07 ม.ค. 67 44,999 44,999 44,999 6,900 10,000 38,999 34
09 ม.ค. 67 - 14 ม.ค. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
23 ม.ค. 67 - 28 ม.ค. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
30 ม.ค. 67 - 04 ก.พ. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
06 ก.พ. 67 - 11 ก.พ. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
13 ก.พ. 67 - 18 ก.พ. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
20 ก.พ. 67 - 25 ก.พ. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
27 ก.พ. 67 - 03 มี.ค. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
05 มี.ค. 67 - 10 มี.ค. 67 32,999 32,999 32,999 6,900 10,000 26,999 34
12 มี.ค. 67 - 17 มี.ค. 67 39,999 39,999 39,999 6,900 10,000 33,999 34
19 มี.ค. 67 - 24 มี.ค. 67 39,999 39,999 39,999 6,900 10,000 33,999 34

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 81 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน