ทัวร์อิตาลีเหนือ โดโลไมท์ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน

ทัวร์อิตาลีเหนือ โดโลไมท์ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน

เที่ยวอิตาลีเหนือ โดโลไมท์ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน โบลซาโน หุบเขาโดโลไมต์ หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ จุดชมวิวโบสถ์ซานตา แมคดาลินา โอร์ทิเซย นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า ทะเลสาบเบรียส คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ ทะเลสาบมิซูริน่า ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด เวนิส ฟลอเรนซ์ มอนเตริคจิเน่ เซียน่า ซานจีมิญญาโน ลา สเปเซีย นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร หมู่บ้านแวร์นาซซา พอร์โตฟิโน มิลาน ช้อปปิ้ง Serravalle Designer Outlet พิเศษ ล๊อบสเตอร์ สเต๊กเนื้อฟิออเรนติน่า ลาซานญ่า ริซอตโต่ ราวิโอรี


ทัวร์อิตาลีเหนือ โดโลไมท์ ห้าแคว้นแสนสวย 11วัน 8คืน
รหัสทัวร์
IT_QR00041
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
31 พ.ค. 67 - 18 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Qatar Airways
ราคาเริ่มต้น
155,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – โดฮา – มิลาน
 • วันที่

  2

  มิลาน – โบลซาโน – หุบเขาโดโลไมต์ - หมู่บ้านวัล ดิ ฟุนส์ – จุดชมวิวโบสถ์ซานตา แมคดาลินา
 • วันที่

  3

  โอร์ทิเซย - นั่งกระเช้าชมวิว แอล์ป เดอ ซุสซิ - นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวซีคาด้า(มรดกโลก)
 • วันที่

  4

  โอร์ทิเซย - ทะเลสาบเบรียส – คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ
 • วันที่

  5

  คอร์ดิน่า ดิ เอมเพสโซ – ทะเลสาบมิซูริน่า – ยอดเขา เตร ชีเมดี ลาวาเรโด (ไดร ซินเนิน) – เมสเตร้
 • วันที่

  6

  เวนิส – ฟลอเรนซ์ – ชมเมือง - จัตุรัสซินยอเรตตา - จัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย - โบสถ์ซันตาโคเช่
 • วันที่

  7

  จุดชมวิวฟลอเรนซ์ – เส้นทางโรแมนติก แห่ง ทัสคานี – มอนเตริคจิเน่ – ซานจีมิญญาโน – ลา สเปเซีย
 • วันที่

  8

  ลา สเปเซีย – นั่งรถไฟชมหมู่บ้านชิงเกว่ แตร์เร – ลงเรือสู่พอร์โตฟิโน – มิลาน
 • วันที่

  9

  มิลาน – SERRAVALLE DESIGNER OUTLET – มิลาน
 • วันที่

  10

  มิลาน – ป้อมซฟอร์ซ่า – จัตุรัสดูโอโม – เดินทางกลับ
 • วันที่

  11

  สนามบินสุวรรณภูมิ

31 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
155,900
เด็กมีเตียง
155,900
เด็กไม่มีเตียง
155,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
159,900
เด็กมีเตียง
159,900
เด็กไม่มีเตียง
159,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
165,900
เด็กมีเตียง
165,900
เด็กไม่มีเตียง
165,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
165,900
เด็กมีเตียง
165,900
เด็กไม่มีเตียง
165,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900
เด็กมีเตียง
155,900
เด็กไม่มีเตียง
155,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900
เด็กมีเตียง
155,900
เด็กไม่มีเตียง
155,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900
เด็กมีเตียง
155,900
เด็กไม่มีเตียง
155,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900
เด็กมีเตียง
155,900
เด็กไม่มีเตียง
155,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
155,900
เด็กมีเตียง
155,900
เด็กไม่มีเตียง
155,900
พักเดี่ยว
32,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
31 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 67 155,900 155,900 155,900 32,900 - - 20
13 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 159,900 159,900 159,900 32,900 - - 20
25 ก.ค. 67 - 04 ส.ค. 67 165,900 165,900 165,900 32,900 - - 20
09 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 165,900 165,900 165,900 32,900 - - 20
15 ก.ย. 67 - 24 ก.ย. 67 155,900 155,900 155,900 32,900 - - 20
28 ก.ย. 67 - 07 ต.ค. 67 155,900 155,900 155,900 32,900 - - 20
04 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 155,900 155,900 155,900 32,900 - - 20
10 ต.ค. 67 - 20 ต.ค. 67 155,900 155,900 155,900 32,900 - - 20
18 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 155,900 155,900 155,900 32,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 70 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน