ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซนต์ มอริทซ์ 10วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซนต์ มอริทซ์ 10วัน 7คืน

เที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซนต์ มอริทซ์ 10วัน 7คืน เที่ยวชมสะพานแขวนซิกริสวิลSigriswil Crash landing on you นั่งรถรางFunicular สู่ยอดเขาฮาร์เดอร์คลุม HARDERKULM นั่งเรือชมความงามของทะเลสาบลูเซิร์น ที่ถูกโอบล้อมด้วยอ้อมกอดของขุนเขาที่สวยงาม พักในเมืองเซอร์แมทZermatt เมืองตากอากาศปลอดมลพิษ ลิ้มรสอาหารพิเศษ ที่ถูกคัดสรรมาในเพื่อท่าน อาทิ ฟองดูสวิส แบบคอมโบ้ ชีส เนื้อสัตว์ ช๊อคโกแลต พร้อมไวน์ท้องถิ่น อาหารไทยรสเลิศ และชิมไวน์รสเลิศ


ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ พักในเมืองเซนต์ มอริทซ์ 10วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CH_TG00100
จำนวนวันเดินทาง
10วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
07 เม.ย. 67 - 09 ส.ค. 67
เดินทางโดย
Thai Airways
ราคาเริ่มต้น
175,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ซูริค
 • วันที่

  2

  ซูริค – เมืองสไตน์ อัม ไรน์ – เซนต์กัลเลน(มรดกโลก) – เซนต์ มอริทซ์ – ชมเมือง
 • วันที่

  3

  เซนต์มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส(มรดกโลก) – นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาไดอาโวเลซซ่า(Unseen) – ภัตตาคารภาโนรามา – เซนต์มอริทซ์
 • วันที่

  4

  เซนต์ มอริทซ์ – นั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส(ช่วงที่สวยที่สุด) ทานอาหารพร้อมชมวิวบนรถไฟ – อันเดอร์แมท – ฟูร์ก้า พาส – พักในเมืองเซอร์แมท(1)
 • วันที่

  5

  เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขากรอเนอร์แกรท – ชมยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ทะเลสาบริฟเฟลซี – เซอร์แมท (2)
 • วันที่

  6

  เซอร์แมท – ทะเลสาบเบลาซี (Unseen) – ชมวิวทะเลสาบทูน – สะพานแขวนซิกริสวิล(Sigriswil) – อินเทอร์ลาเค่น – นั่งรถรางสู่ฮาร์เดอร์ คลุม (Top of Interlaken
 • วันที่

  7

  อินเทอลาเค่น – นั่งรถไฟพิชิตจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็ง – เลาเทอบรุนเนน – น้ำตกสเตาบอร์ก – เมืองลูเซิร์น – ชมเมือง
 • วันที่

  8

  ลูเซิร์น – ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ – ซูริค – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ซูริค – ชมน้ำตกไรน์ – เดินทางกลับ
 • วันที่

  10

  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

07 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
175,900
เด็กไม่มีเตียง
175,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900
เด็กมีเตียง
179,900
เด็กไม่มีเตียง
179,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900
เด็กมีเตียง
179,900
เด็กไม่มีเตียง
179,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
175,900
เด็กไม่มีเตียง
175,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
175,900
เด็กมีเตียง
175,900
เด็กไม่มีเตียง
175,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900
เด็กมีเตียง
179,900
เด็กไม่มีเตียง
179,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900
เด็กมีเตียง
179,900
เด็กไม่มีเตียง
179,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน

ผู้ใหญ่
179,900
เด็กมีเตียง
179,900
เด็กไม่มีเตียง
179,900
พักเดี่ยว
35,900
Group Size
20 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
07 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 175,900 175,900 175,900 35,900 - - 20
10 เม.ย. 67 - 19 เม.ย. 67 179,900 179,900 179,900 35,900 - - 20
12 เม.ย. 67 - 21 เม.ย. 67 179,900 179,900 179,900 35,900 - - 20
17 พ.ค. 67 - 26 เม.ย. 67 175,900 175,900 175,900 35,900 - - 20
01 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 175,900 175,900 175,900 35,900 - - 20
29 มิ.ย. 67 - 08 ก.ค. 67 179,900 179,900 179,900 35,900 - - 20
25 ก.ค. 67 - 03 ส.ค. 67 179,900 179,900 179,900 35,900 - - 20
09 ส.ค. 67 - 18 ส.ค. 67 179,900 179,900 179,900 35,900 - - 20

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 57 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน