ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful Bali Borobudur 5วัน 4คืน

ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful Bali Borobudur 5วัน 4คืน

เที่ยวอินโดนีเซีย 5วัน 4คืน บาหลี บุโรพุธโธ วัดเบซากีย์ ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ เมนูกุ้งราดซอส ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ นกอินทรีย์ เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE รวมไฟล์ทภายใน บาหลี ยอร์คยากาตาร์ บาหลีแล้ว มหาเจดีย์บุโรพุทโธ BOROBUDUR สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท ชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงามไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน


ทัวร์อินโดนีเซีย Powerful Bali Borobudur 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์
ID_FD00024
จำนวนวันเดินทาง
5วัน 4คืน
กำหนดการเดินทาง
19 มิ.ย. 67 - 23 ต.ค. 67
เดินทางโดย
Air Asia
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน
 • วันที่

  2

  เดนพาซาร์ - ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์ - ย่านมาลิโอโบโร
 • วันที่

  3

  ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท
 • วันที่

  4

  วัดเบซากีย์ - เทือกเขา Kintamani - วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์
 • วันที่

  5

  ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,699
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
21,999
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,699
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
21,999
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
30,999
เด็กมีเตียง
30,699
เด็กไม่มีเตียง
29,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
21,999
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
28,999
เด็กมีเตียง
28,699
เด็กไม่มีเตียง
27,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
19,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
21 ท่าน

ผู้ใหญ่
29,999
เด็กมีเตียง
29,699
เด็กไม่มีเตียง
28,999
พักเดี่ยว
4,900
จอยแลนด์
20,999
Group Size
21 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
19 มิ.ย. 67 - 23 มิ.ย. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
26 มิ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
10 ก.ค. 67 - 14 ก.ค. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 30,999 30,699 29,999 4,900 - 21,999 21
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 30,999 30,699 29,999 4,900 - 21,999 21
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 30,999 30,699 29,999 4,900 - 21,999 21
21 ส.ค. 67 - 25 ส.ค. 67 28,999 28,699 27,999 4,900 - 19,999 15
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
18 ก.ย. 67 - 22 ก.ย. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
25 ก.ย. 67 - 29 ก.ย. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 15
10 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 21
23 ต.ค. 67 - 27 ต.ค. 67 29,999 29,699 28,999 4,900 - 20,999 21

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 113 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน