ทัวร์มองโกเลีย Winter in Mongolia - Gobi 4* 8วัน 7คืน

ทัวร์มองโกเลีย Winter in Mongolia - Gobi 4* 8วัน 7คืน

เที่ยวมองโกเลีย Winter in Mongolia - Gobi 4* 8วัน 7คืน วัดกานดาน วัดJanraising วัด Didan Lavran เจดีย์ขาว ช็อปปิ้ง Dunjingarav BackMaket พิพิทธภัณฑ์ National museum จตุรัสซัคบาทาร์ รูปปั้uDamdinSukhbaatar อาคารรัฐสภา อนุสาวรีย์สามบ้าน Mandalgobi Town Baga Gariin Chuluu Rock Formation Mandalgobi Town Dalanzadgad Town หุบเขา Mukhar Shivert น้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ Dalanzadgad ตลาดพื้นเมือง แหล่งค้นพบไดโนเสาร์ Flaming Cliffsณ Bayanzag หน้าผาเพลิง Dalanzadgad Town Mandalgobi Town Ulaanbaatar Town Zaisan Memory Hill ช็อปปิ้ง Zaisan Hill Complex ช็อปปิ้ง CASHMERE FACTORY and CASHMERE SHOP ช็อปปิ้ง ห้าง State department store


ทัวร์มองโกเลีย Winter in Mongolia - Gobi 4* 8วัน 7คืน
รหัสทัวร์
MN_OM00013
จำนวนวันเดินทาง
8วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
14 ก.พ. 67 - 20 มี.ค. 67
เดินทางโดย
Mongolian Airlines
ราคาเริ่มต้น
59,995 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่

  2

  สนามบินเจงกิสข่าน - วัดกานดาน - วัดJanraising - วัด Didan Lavran-เจดีย์ขาว - ช็อปปิ้ง Dunjingarav / BackMaket - พิพิทธภัณฑ์ National museum จตุรัสซัคบาทาร์ - รูปปั้uDamdinSukhbaatar อาคารรัฐสภา-อนุสาวรีย์สามบ้าน
 • วันที่

  3

  Mandalgobi Town - Baga Gariin Chuluu - Rock Formation
 • วันที่

  4

  Mandalgobi Town - Dalanzadgad Town - หุบเขา Mukhar Shivert - น้ำตกกลายเป็นน้ำแข็ง
 • วันที่

  5

  พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ ( Dalanzadgad) - ตลาดพื้นเมือง - แหล่งค้นพบไดโนเสาร์ ( Flaming Cliffs ) - ณ Bayanzag ( หน้าผาเพลิง )
 • วันที่

  6

  Dalanzadgad Town - Mandalgobi Town - Ulaanbaatar Town
 • วันที่

  7

  Zaisan Memory Hill - ช็อปปิ้ง Zaisan Hill Complex - ช็อปปิ้ง CASHMERE FACTORY and CASHMERE SHOP - ช็อปปิ้ง ห้าง State department store
 • วันที่

  8

  สนามบินเจงกิสข่าน - สนามบินสุวรรณภูมิ

14 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67

ผู้ใหญ่
59,995
เด็กมีเตียง
59,995
เด็กไม่มีเตียง
59,995
พักเดี่ยว
11,900
Group Size
15 ท่าน

ผู้ใหญ่
59,995
เด็กมีเตียง
59,995
เด็กไม่มีเตียง
59,995
พักเดี่ยว
11,900
Group Size
15 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
14 ก.พ. 67 - 21 ก.พ. 67 59,995 59,995 59,995 11,900 - - 15
20 มี.ค. 67 - 27 มี.ค. 67 59,995 59,995 59,995 11,900 - - 15

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 39 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน