ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี แวะช้อปปิ้งมิลาน 9วัน 7คืน

ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี แวะช้อปปิ้งมิลาน 9วัน 7คืน

เที่ยวสวิตเซอร์เเลนด์ มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี แวะช้อปปิ้งมิลาน 9วัน 7คืน ซูริค น้ำตกไรน์ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ ลูเซิร์น อิเซวาล อินเทอลาเก้น เวเวย์ มองเทรอ เซอแมท โคโม่ วาเรนน่า เบลลาจิโอ ช้อปปิ้งมิลานจุใจ


ทัวร์สวิตเซอร์เเลนด์ มหัศจรรย์ สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี แวะช้อปปิ้งมิลาน 9วัน 7คืน
รหัสทัวร์
CH_EK00064
จำนวนวันเดินทาง
9 วัน 7คืน
กำหนดการเดินทาง
17 มี.ค. 67 - 08 เม.ย. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
119,999 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินดูไบ - ซูริค
 • วันที่

  2

  ชไตน์อัมไรน์ - ชาฟฟ์เฮาเซิน - น้ำตกไรน์ - ซูริค
 • วันที่

  3

  ลูเซิร์น - สะพานไม้ชาเปล - อนุสาวรีย์สิงโต - หมู่บ้านอิเซลท์วอลด์ - เมืองอิเทอลาเก้น - ถนน Hoheweg
 • วันที่

  4

  เมืองกรินเดอวาลด์ - กระเช้า Eiger Express - อุโมงค์น้ำเเข็ง - อุโมงค์โลกอัมไพน์ - Jungfrau Panorama view - อินเทอลาเก้นท์
 • วันที่

  5

  เวอเวย์ - มองเทรอซ์ - ปราสาทซิลยอง - ทาซ - เซอร์เเมท - อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์เเมท
 • วันที่

  6

  รถไฟกอร์เนอร์การ์ท - ถนนสาย E62 - มิลาน
 • วันที่

  7

  วาเลนน่า - ล่องเรือทะเลสาบโคโม่ - เมืองเบลลาจีโอ้ - วิลลาเดลบัลเบียเนลโล - มิลาน
 • วันที่

  8

  ปราสาทสฟอร์ซ่า - มหาวิหารดูโอโม่ - อิสระช้อปปิ้ง
 • วันที่

  9

  ดูไบ - กรุงเทพ

17 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67

ผู้ใหญ่
119,999
เด็กมีเตียง
119,999
เด็กไม่มีเตียง
118,999
พักเดี่ยว
15,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,999
เด็กมีเตียง
129,999
เด็กไม่มีเตียง
128,999
พักเดี่ยว
16,900
Group Size
26 ท่าน

ผู้ใหญ่
129,999
เด็กมีเตียง
129,999
เด็กไม่มีเตียง
128,999
พักเดี่ยว
16,900
Group Size
26 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
17 มี.ค. 67 - 25 มี.ค. 67 119,999 119,999 118,999 15,900 - - 26
07 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 67 129,999 129,999 128,999 16,900 - - 26
08 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 129,999 129,999 128,999 16,900 - - 26

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 73 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน