ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส 11วัน 8คืน

ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส 11วัน 8คืน

เที่ยวเยอรมัน ฝรั่งเศส 11วัน 8คืน ชมปราสาท Eltz Castle ชมปราสาท Hohenzollen Castle ชมหมู่บ้าน Rothenburgob der Tauber ชมหมู่บ้าน Colmar / Riquewihr / Ribeauville / Eguisheim / Strasbourg ชมหมู่บ้าน Cochem / Beilstein ชมหมู่บ้าน Bacharach / Rudesheim ชมหมู่บ้าน Gengenbach / Essingen / Bad Wimpfen/ Schwabisch hall / Rottweil ชมหมู่บ้าน Dinkelsbühl ชมเมือง Stuttgart และ พิพิธภัณฑ์รถยนต์ Porche Museum ชมเมือง Wurzburg ชมเมือง Freiburg / Titisee ชมเมือง Trier ชมเมือง Wurzburg ชมเมือง Heidelberg และปราสาท Heidelberg Castle ชมเมืองสวย Koblenz ชมเมือง Frankfurt


ทัวร์เยอรมัน ฝรั่งเศส 11วัน 8คืน
รหัสทัวร์
DE_EK00037
จำนวนวันเดินทาง
11วัน 8คืน
กำหนดการเดินทาง
04 พ.ค. 67 - 18 มิ.ย. 67
เดินทางโดย
Emirates
ราคาเริ่มต้น
149,900 บาท/ท่าน

รายละเอียดโปรแกรม

 • วันที่

  1

  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
 • วันที่

  2

  แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมัน) - รูเดสไฮม์ -นั่งกระเช้า – บาคาราค - โคเบลนซ์
 • วันที่

  3

  โคเบลนซ์ - ปราสาทเอลทส์ – โคกเฮม – Beilstein - เทียร์
 • วันที่

  4

  เทียร์ – สตราสบูร์ก
 • วันที่

  5

  สตราสบูร์ก - กอลมาร์ - เอกิซไฮม์ - ริคเวีย - สตราสบูร์ก
 • วันที่

  6

  สตราสบูร์ก - เจนเก้นบาค – ไฟรบวร์ก - ทิทิเซ่
 • วันที่

  7

  ทิทิเซ่ – ร๊อตไว - ปราสาท โฮเฮนโซเลน - เอสลิงเก้น - ชตุตการ์ต
 • วันที่

  8

  ชตุตการ์ต – เบซิกไฮม์ - บาด วิมเฟน - ไฮเดิลเบิร์ก
 • วันที่

  9

  ไฮเดิลเบิร์ก - ชเวบิชฮาล – ดิงเกลส์บูล - โรเธนเบิร์ก ออบ เดียร์ เทาเบอร์
 • วันที่

  10

  โรเธนเบิร์ก – วูซเบิร์ก - แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้ง
 • วันที่

  11

  สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

04 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
28,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
28,900
Group Size
25 ท่าน

ผู้ใหญ่
149,900
เด็กมีเตียง
149,900
เด็กไม่มีเตียง
149,900
พักเดี่ยว
28,900
Group Size
25 ท่าน
วันเดินทางไป-กลับ ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เด็กทารก จอยแลนด์ Group Size สถานะ
04 พ.ค. 67 - 14 พ.ค. 67 149,900 149,900 149,900 28,900 - - 25
18 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 67 149,900 149,900 149,900 28,900 - - 25
18 มิ.ย. 67 - 28 มิ.ย. 67 149,900 149,900 149,900 28,900 - - 25

วิธีการจองทัวร์

 • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
 • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
 • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
 • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
 • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง

การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคาร ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีสะสมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
บัญชีออมทรัพย์ xxxxx xxxxxx xxxxx xxx-xxx-xxxx
การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
 • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
 • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
 • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ โดยเพิ่มบัญชีบุคคลที่สาม
2. ชำระผ่านบัตรเครดิต

ชำระได้ในทุกธนาคาร และใช้ได้ทั้ง Mastercard และ Visacard

วิธีการแจ้งชำระเงิน

หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 

          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง


โปรแกรมทัวร์คล้ายกัน